Legfontosabb / Tumor

Hámcsont.

Tumor


A pocak nélküli csontok, az os occipitale, a koponya hátsó alsó részét alkotják. Külső felülete domború, a belső, agyi és konkáv. Anteroposterior szakaszában egy nagy (okklitális) nyílás található, foramen magnum, amely a koponyaüreget a gerinccsatornához köti. Ezt a lyukat egy okocitális sinus, sulcus sinus occipitalis sekély horony veszi körül. Az elülső csont fejlődési folyamatára vonatkozó adatok alapján megkülönbözteti a nagy (okklitális) nyílást körülvevő négy részt: a nagy (okklitális) nyílás előtt lévő baziláris részt, az oldalán párosított oldalsó részeket és az elülső részén elhelyezkedő okklitális mérlegeket.

A basilar rész, pars basilaris. rövid, vastag, négyszögletű; hátsó margója szabad, sima és kissé hegyes, a nagy (okklitális) nyílás előtt korlátozza; az elülső széle megvastagodott és durva, a porc révén kapcsolódik a sphenoid csont testéhez, kialakítva sphenoid-okkipitalis synchondrosisot, synchondrosis sphenooccipitalist.

Serdülőkorban a porcot csontszövet váltja fel, és mindkét csont egybeolvad. A basilar résznek a koponyaüreg felé néző felső felülete sima és kissé konkáv. A sphenoid csont testrésze előtt áll, egy lejtőn, clivuson, amely a nagy (okklitális) nyíláshoz irányul (obbulgata medulla, a híd és az agy basilaris artériája, ágakkal fekszik rajta). A basilar rész alsó, külső, kissé domború felületének közepén van egy kis garatgumó, tuberculum garyngeum (a garat elülső hosszanti ligamentuma és a garat rostos membránjának kapcsolódási helye), és durva vonalak (a fej közvetlen elülső és hosszú izmainak kapcsolódási nyomai)..

A basilar rész külső, kissé egyenetlen széle és az occipitalis csont oldalsó részei a temporális csont köves része hátsó széléhez kapcsolódnak. Között egy köves-okifitalis hasadás, a fissura petrooccipitalis; egy nem macerált koponyán porcból készül, amely köves-okifitalis szinkondrózist, synchondrosis petrooccipitalist képez, amely porcos koponya maradványaként az életkorral oszlik.

Az oldalsó részek, a paris laterales kissé meghosszabbodtak, a hátsó szakaszokban megvastagodtak, az elülső részekben kissé szűkültek; alkotják a nagy (okklitális) foramen oldalait, a baziláris rész elülsõ részével és mögött az okcitalis mérlegekkel olvadva.


Az oldalsó rész agyfelületén, annak külső pereménél egy keskeny horony található az alsó köves szinusz, a sulcus sinus petrosi inferioris, amely a temporális csont köves részének hátsó szélével szomszédos, és csatornát képez az időbeli csont azonos horonyjával, ahol a vénás alsó köves sinus fekszik, sinus petrosus alárendelt.

Az egyes oldalsó részek alsó, külső felületén hosszúkás-ovális alakú domború ízületi folyamat zajlik le - az okitisz condyle, a condylus occipitalis. Az ízületi felületek elõre közelednek, hátulról eltérnek; az atlasz felsőbb ízületi fóliáival artikulálnak. Az okklitális condyle mögött condylar fossa, fossa condylaris található, és alján van egy nyílás, amely az instabil condylar csatornához vezet, a canalis condylaris, amely a condylar emissziós véna helye, v. emissaria condylaris.

Az oldalsó rész külső peremén egy nagy, sima élű, derékszögű bemetszésű, incisura jugularis, amelyen egy kis intraluminalis folyamat, a processus intrajugularis kinyúlik. A derékszögű bevágás az időleges csontok kő részének ugyanazzal a fossal képezi a jgural foramen, foramen jugulare formáját.

Mindkét csont intrakraniális folyamata ezt a nyílást két részre osztja: a nagy hátsó részre, amelyben a belső derékszög felső vénája fekszik, a bulbus v. jugularis superior és a kisebb elülső rész, amelyen keresztül a koponya idegei átmennek: glossopharyngeal, n. glossopharyngeus vándorlás, n. vagus, és plusz, n. accessorius.

A juguláris folyamat, a processus jugularis korlátozza a jugrális bemélyedést hátul és kívül. Alapja külső felületén egy kis perineális folyamat, a processus paramastoideus (a rectus lateralis izom kötőhelye, m. Rectus capitis lateralis).

A derékszögű folyamat mögött, a koponya belső felületének oldalán, a szigmoid sinus, a sulcus sinus sigmoidei széles barázdája található, amely a temporális csont ugyanazon barázdájának folytatása. Az elülső és a medialis a sima juguláris tubercle, a tuberculum jugulare. A derékszívóból visszafelé és lefelé, a derékszögű folyamat és az okitisz condyle között, a szublingvális csatorna, a canalis hypoglossalis áthalad a csont vastagságán (benne található a szublingvális ideg, azaz a Hypoglossus)..

Az okklitális lépték, a squama occipitalis hátsó részén egy nagy (occipitalis) nyílást határol, és az elülső csont többségét alkotja. Ez egy széles, háromszög alakú, ívelt lemez konkáv belső (agy) felülettel és konvex külső.

A mérlegek oldalsó széle két részre oszlik: egy nagyobb felső, erősen fogazott lambdoid margó, a margo lambdoideus, amely a parietális csontok okitisz margójával kombinálva lambdoid varratot, sutura lambdoidea-t és egy kisebb alsó, kissé fogazott mastoid margót, margo masztot alkot a temporális csont mastoid folyamatának széle mellett egy pakalap-mastoid varratot alkot, sutura occipitomastoidea.

A mérleg külső felületének közepén, a legnagyobb kidudorodásának a területén található a külső okklitális kiemelkedés, a protuberantia occipitalis externa, amely könnyen tapintható a bőrön. Az oldalától elkülönülve vannak a párosan konvex felső palástvonalak, a lineae nuchae superiores, amelyek felett párhuzamosan találhatók a legmagasabb kiegészítő palástvonalak, a lineae nuchae supremae.

A külső okklitális kiemelkedéstől a nagy (occipitális) nyílásig a külső okklitális címer, a crista occipitalis externa leszáll. A nagy (elülső) foramen és a külső elülső rész kiemelkedése közötti távolság közepén a gerinc közepétől az okcitális mérlegek széléig az alsó elválasztó vonalak, a lineae nuchae inferiores, a felsővel párhuzamosan futva eltérnek. Mindezek a vonalak az izmok kötődésének helye. Az elülső végtag-mérleg felületén a felső ásási vonalak alatt az elülső csonthoz végződő izmok kapcsolódnak.

Az agy felületén a facies cerebralis, az okkititalis lépték keresztes formában van, eminentia cruciformis, amelynek közepén a belső pakama kiemelkedés, a protuberantia occipitalis interna emelkedik. A mérleg külső felületén egy külső okklitális kiemelkedés felel meg.

A keresztirányú sinus, a sulcus sinus transversi horonya mindkét oldalán a kereszt alakú magasságtól, a felső sagittalis sinus, a sulcus sinus sagittalis superioris barázdája felfelé - a pakama címerje, a crista occipitalis interna, a nagy nyílás hátsó félköréhez vezetve. A barázdák széleire és a belső okklitális mellkasra erősítő anyag van, amelyben vénás sinus található. a keresztes alakú emelkedés területén ezen sinusok összefolyásának helye van.

Érdekes lesz ezt elolvasni:

Koponyacsontok

Az elülső csont (os occipitale) (59. ábra) pár nélkül van, az agy koponya hátsó részében helyezkedik el, és négy részből áll, amely a nagy foramen (foramen magnum) körül helyezkedik el (60., 61., 62. ábra) az anteroposterior külső felületén..

A fő, vagy az alapvető rész (pars basilaris) (60., 61. ábra) a külső nyílás előtt helyezkedik el. Gyermekkorban a porc segítségével kapcsolódik a sphenoid csontokhoz, és sphenoid-occipitalis synchondrosis (synchondrosis sphenooccipitalis) alakul ki, serdülőkorban (18–20 év után) a porcot csontszövetek váltják fel, és a csontok együtt növekednek. A basilar rész felső, a koponyaüregre néző belső felülete kissé konkáv és sima. Az agytörzs része. A külső szélén az alsó köves sinusz (sulcus sinus petrosi inferior) horony van (61. ábra), az ideiglenes csont köves részének hátsó felülete mellett. Az alsó külső felület domború és durva. Középpontjában a garat gumó (tuberculum pharyngeum) (60. ábra).

Az oldalsó vagy oldalsó rész (pars lateralis) (60., 61. ábra) párosítva van, hosszúkás alakú. Alsó külső felületén ellipszoid ízületi folyamat zajlik le - az okitisz condyle (condylus occipitalis) (60. ábra). Mindegyik condyle rendelkezik egy ízületi felülettel, amelyen keresztül az I nyaki csigolyával kapcsolódik. Az ízületi folyamat mögött a condylar fossa (fossa condylaris) (60. ábra) található, amelyben szabálytalan condylar vezeték (canalis condylaris) található (60., 61. ábra). A condyle alján a hyoid csatorna (canalis hypoglossi) áttöri. Az oldalsó élén a derékszögű bevágás (incisura jugularis) található (60. ábra), amely az időbeli csontok azonos bemélyedésével kombinálva alkotja a kör alakú forameneket (foramen jugulare). Ezen a nyíláson keresztül juttassák el a jugális vénát, a glossopharyngeális, a kiegészítő és a vagus idegeket. A derékszögű bevágás hátsó szélén van egy kis kiemelkedés, amelyet úgy hívnak, hogy a juguláris folyamat (processus intrajugularis) (60. ábra). Mögötte, a koponya belső felületén egy széles szulmoid sinus-horony (sulcus sinus sigmoidei) található (61., 65. ábra), amelynek ívelt alakja van és az azonos nevű ideiglenes csonthorony folytatása. Előtte, az oldalsó rész felső felületén egy sima, szelíd derékszögű gumó (tuberculum jugulare) található (61. ábra).

Ábra. 60.
Occipital csont külső nézet
1 - külső okklitális kiemelkedés;
2 - okcitalis mérlegek;
3 - felső dugóvonal;
4 - külső okklitális címer;
5 - alsó kivágási vonal;
6 - egy nagy lyuk;
7 - condylar fossa;
8 - condylar csatorna;
9 - oldalsó rész;
10 - derékszögű bevágás;
11 - az okitisz condyle;
12 - juguláris folyamat;
13 - garatgumó;
14 - a fő rész

Az okcititalis csont legtömegebb része az okcitalis lépték (squama occipitalis) (60., 61., 62. ábra), amely a nagy okklitális foramenek mögött helyezkedik el és részt vesz a koponyalap és ív kialakításában. Az elülső végtagok külső felületének közepén van egy külső pakaki kiálló rész (protuberantia occipittalis externa) (60. ábra), amely a bőrön keresztül könnyen érzékelhető. A külső okklitális kiálló résztől a nagy okklitális foramenig a külső okklitális mellkas (crista occipitalis externa) vezérelhető (60. ábra). A külső okklitális mellkas mindkét oldalán párosított felső és alsó dugóvonalak (linea nuchae superiores et inferiores) húzódnak (60. ábra), amelyek az izmok kötődésének nyomai. A felső palástvonal a külső kiemelkedés szintjén, az alsó a külső gerinc középső szintjén helyezkedik el. A belső felületen, a keresztes formájú (eminentia cruciformis) középpontjában a belső pakama kiemelkedés (protuberantia occipittalis interna) található (61. ábra). Lefelé, lefelé a nagy pakaki foramenekre a belső okklitális héj (crista occipitalis interna) leszáll (61. ábra). A keresztreakció mindkét oldalán a keresztirányú sinus (sulcus sinus transversi) széles, enyhe mellkasa irányul (61. ábra); függőlegesen felfelé a felső sagittalis sinus (sulcus sinus sagittalis superioris) horonyja (61. ábra).

Ábra. 61.
Occipital csont belső nézet
1 - okklitális mérlegek;
2 - a felső sagittalis sinus horony;
3 - belső okklitális kiemelkedés;
4 - a keresztirányú sinus horonyja;
5 - belső okklitális címer;
6 - egy nagy lyuk;
7 - a szigmoid sinus horony;
8 - condylar csatorna;
9 - juguláris folyamat;
10 - alsó köves sinus horony;
11 - oldalsó rész;
12 - a fő rész

A pakacsis csont kapcsolódik a sphenoid, az időbeli és a parietális csontokhoz.

A sphenoid csont (os sphenoidale) (59. ábra) páratlan, a koponya alapjának közepén helyezkedik el. A komplex alakú sphenoid csontokban megkülönböztetjük a testet, a kis szárnyokat, a nagy szárnyak és a pterygoid folyamatokat.

A sphenoid csont (corpus ossis sphenoidalis) teste köb alakú, benne hat felület van megkülönböztetve. A test felső felülete a koponyaüreg felé néz, és egy török ​​nyeregnek (sella turcica) nevezett mélyedéssel rendelkezik, amelynek központjában az agyalapi fossa (fossa hypophysialis) található, melyben az agy alsó függeléke található - az agyalapi mirigy. Előtte a török ​​nyereg a nyereg tuberculumával (tuberculum sellae) (62. ábra), a nyereg hátsó része (dorsum sellae) pedig pedig a 6. A sphenoid csont hátsó felülete az okcitalis csont basilar részéhez kapcsolódik. Az elülső felületen két lyuk van, amely a légúti sphenoid sinushoz (sinus sphenoidalis) vezet, és amelyet a sphenoid sinus rekeszének (apertura sinus sphenoidalis) hívnak (63. ábra). A sinus végül 7 év elteltével képződik a sphenoid csont testében, és egy páros üreg, melyet a sphenoid sinusok (septum sinuum sphenoidalium) elválasztanak, amely az elülső felületre sphenoid gerinc (crista sphenoidalis) formájában nyúlik be (63. ábra). A gerinc alsó része hegyes, és a szferoid csont testének alsó felületéhez csatolt, a vomer szárnyaihoz (alae vomeris) beillesztett gömbcsőröt (rostrum sphenoidale) (63. ábra) ábrázolja..

A sphenoid csont kis szárnyai (alae minores) (62., 63. ábra) a test anteroposterior sarokának mindkét oldalára vannak irányítva, és két háromszögletű lemez. Az alaprészen a kis szárnyak az optikai csatornán (canalis opticus) hatolnak át (62. ábra), amelyben a látóideg és a szemartéria található. A kis szárnyak felső felülete a koponyaüreg felé néz, alsó pedig részt vesz a pálya felső falának kialakításában.

A sphenoid csont nagy szárnyai (alae majores) (62., 63. ábra) a test oldalsó felületének oldalára nyúlnak, kifelé haladva. A nagy szárnyak alján van egy kör alakú nyílás (foramen rotundum) kívül és elülső részben (62., 63. ábra), majd egy ovális (foramen ovale) (62. ábra), amelyen keresztül a hármas ideg ágai átmennek, kifelé és hátulról (a szárnyszög területén) ) van egy spinos foramen (foramen spinosum) (62. ábra), amely áthalad az artérián, amely táplálja az agy tartóját. A belső, agyi, felület (facies cerebralis) konkáv, a külső pedig konvex, és két részből áll: az orbitális felület (facies orbitalis) (62. ábra), amely részt vesz a pálya falának kialakításában, és az időbeli felület (facies temporalis) (63. ábra). részt vesz az időbeli fossa falának kialakításában. A nagy és a kis szárnyak korlátozzák a felső orbitális repedést (fissura orbitalis superior) (62., 63. ábra), amelyen keresztül az erek és az idegek behatolnak a pályára.

Ábra. 62.
Occipital és sphenoid csontok felülnézet
1 - a sphenoid csont nagy szárnya;
2 - a sphenoid csont kicsi szárnya;
3 - a vizuális csatorna;
4 - a török ​​nyereg gumója;
5 - az elülső csont okitisz mérete;
6 - felső orbitális repedés;
7 - egy kerek lyuk;
8 - ovális lyuk;
9 - egy nagy lyuk;
10 - tüskés lyuk

A pterygoid folyamatok (processus pterygoidei) (63. ábra) a nagy szárnyak testtel való csatlakozásától indulnak, és lefelé irányulnak. Mindegyik folyamatot a külső és a belső lemezek alkotják, elolvadnak, hátul pedig elkülönülnek és korlátozzák a pterygoid fossa (fossa pterygoidea) oldalt..

Ábra. 63.
Sphenoid csont elölnézete
1 - egy nagy szárny;
2 - kis szárny;
3 - felső orbitális repedés;
4 - időbeli felület;
5 - a sphenoid sinus nyílása;
6 - orbitális felület;
7 - egy kerek lyuk;
8 - ék alakú gerinc;
9 - ék alakú csatorna;
10 - ék alakú csőr;
11 - pterygoid folyamat;
12 - a pterygoid folyamat oldallapja;
13 - a pterygoid folyamat mediális lemeze;
14 - pterygoid horog

A pterygoid folyamat belső medialis lemeze (lamina medialis processus pterygoideus) (63. ábra) részt vesz az orrüreg kialakításában és a pterygoid horoggal (hamulus pterygoideus) végződik (63. ábra). A pterygoid folyamat külső oldalsó lemeze (lamina lateralis processus pterygoideus) (63. ábra) szélesebb, de kevésbé hosszú. Külső felülete az infratemporal fossa (fossa infratemporalis) felé néz. Az alján minden pterygoid folyamatot áthatol a pterygoid csatorna (canalis pterygoideus) (63. ábra), amelyen keresztül az erek és az idegek átmennek.

A sphenoid csont az agy koponya összes csontjához kapcsolódik.

Ábra. 64.
Időbeli csont külső nézet
1 - pikkelyes rész;
2 - zigomatikus folyamat;
3 - mandibularis fossa;
4 - ízületi gumó;
5 - külső hallási nyílás;
6 - köves-pikkelyes rés;
7 - dob rész;
8 - mastoid folyamat;
9 - sztiloid folyamat

A temporális csont (os temporale) (59. ábra) párosul, részt vesz a koponya, az oldalfal és az ív kialakításában. Tartalmazza a halló- és egyensúlyi szerveket (lásd az „Érzékszervek” című szakaszt), a belső nyaki artériát, a szigmoid vénás sinus részét, a vestibulochutot és az arcidegeket, a hármas idegi csomót, a hüvelyt és a glossopharyngeális idegágakat. Ezen túlmenően, az alsó állkapocshoz csatlakoztatva, az ideiglenes csont a rágókészülék tartójaként szolgál. Három részre oszlik: sziklás, pikkelyes és dob.

Ábra. 65.
Időbeli csont belső nézet
1 - pikkelyes rész;
2 - zigomatikus folyamat;
3 - íves magasság;
4 - dob tető;
5 - subarc fossa;
6 - belső hallásnyitás;
7 - a szigmoid sinus horony;
8 - mastoid nyílás;
9 - sziklás rész;
10 - az előcsarnok vízellátásának külső nyílása;
11 - sztiloid folyamat

A sziklás rész (pars petrosa) (65. ábra) háromoldalas piramis alakú, amelynek csúcsa elölről és mediálisan néz, míg az alaplemez, amely a mastoid folyamatba (processus mastoideus) lép, hátul és oldalirányban van. A köves rész sima elülső felületén (facies anterior partis petrosae), a piramis teteje közelében széles bemélyedés található, amely a szomszédos trigeminális ideg helye - a trigeminális bemélyedés (impressio trigemini), majdnem a piramis alján van ívelt magasság (eminentia arcuata) (ábra. 65), amelyet az alatta fekvő belső fül felső félkör alakú csatorna képez. Az elülső felületet elválasztjuk a belső, köves-pikkelyes réstől (fissura petrosquamosa) (64., 66. ábra). A rés és az ívelt magasság között egy hatalmas platform van - a dob teteje (tegmen tympani) (65. ábra), amely alatt fekszik a középfül gömbölyű ürege. A köves rész (facies posterior partis petrosae) hátsó felületének szinte a közepén észrevehető a belső hallónyílás (porus acusticus internus) (65. ábra), amely bejut a belső hallásba. Áthaladja az ér-, az arc- és a vestibuláris-cochleáris idegeket. A belső halló foramen felett és oldalán a szubarcinális fossa (fossa subarcuata) (65. ábra), amelybe a dura mater folyamata behatol. Az előcsarnok külső nyílása (apertura externa aquaeductus vestibuli) (65. ábra), amelyen keresztül az endolimfikus csatorna áramlik a belső fül üregéből, még oldalsóbb a nyílás felé. A durva alsó felület (facies inferior partis petrosae) közepén van egy nyílás, amely a nyaki nyaki csatornához vezet (canalis caroticus), mögötte pedig a jguularis fossa (fossa jugularis) (66. ábra). A jguularis fossa oldalán egy hosszú, ferde alakú folyamat (processus styloideus) kinyúlik lefelé és elülső oldalra (64., 65., 66. ábra), amely az izmok és a szalagok kiindulópontja. Ennek a folyamatnak a lényege a stylostomy nyílás (foramen stylomastoideum) (66., 67. ábra), amelyen keresztül az arcideg elhagyja a koponyaüreget. A mastoid folyamat (processus mastoideus) (64., 66. ábra), amely a köves rész alapjának folytatása, szolgál a sternocleidomastoid izom kapcsolódási pontjának..

A medialis oldalon a mastoid folyamatot korlátozza a mastoid bemetszés (incisura mastoidea) (66. ábra), és a belső, agyi oldalán van a szigmoid sinus (sulcus sinus sigmoidei) S alakú barázdája (65. ábra), ahonnan a koponya külső felületére kerül. vezet a mastoid foramenhez (foramen mastoideum) (65. ábra), amely az időszakos vénás végzettekre utal. A mastoid folyamaton belül vannak a légutak - a mastoid sejtek (cellulae mastoideae) (67. ábra), amelyek a középfül üregével a mastoid barlangban (antrium mastoideum) érintkeznek (67. ábra)..

Ábra. 66.
Időbeli csont alulnézet
1 - zigomatikus folyamat;
2 - izomcső csatorna;
3 - ízületi tubercle;
4 - mandibularis fossa;
5 - köves-pikkelyes rés;
6 - sztiloid folyamat;
7 - szögletes fossa;
8 - sztiloid nyílás;
9 - mastoid folyamat;
10 - mastoid bevágás

A pikkelyes rész (pars squamosa) (64., 65. ábra) ovális lemez alakú, amely szinte függőlegesen helyezkedik el. A külső temporális felület (facies temporalis) kissé durva és kissé domború, részt vesz a temporális fossa (fossa temporalis) kialakulásában, amely a temporális izom kiindulópontja. A belső agyfelület (facies cerebralis) konkáv, szomszédos konvolúciók és artériák nyomaival: ujjlenyomatok, agyi emelkedések és artériás sulcus. A külső hallóképesség előtti szakaszban a zigomatikus folyamat (processus zygomaticus) oldalra és előre emelkedik (64., 65., 66. ábra), amely az időbeli folyamattal összekapcsolva képezi a zigomatikus ívöt (arcus zygomaticus). A függelék alján, a pikkelyes rész külső felületén helyezkedik el a mandibularis fossa (fossa mandibularis) (64., 66. ábra), amely kapcsolatot teremt az alsó állkapocslal, amelyet elöl az articularis tuberculum (tuberculum articularae) korlátoz (64., 66. ábra)..

Ábra. 67.
Időbeli csont függőleges metszés
1 - a szonda be van helyezve az elülső csatornába;
2 - mastoid barlang;
3 - mastoid sejtek;
4 - az izom félcsatorna, amely megfeszíti a dobhártyát;
5 - a hallócső félcsatornája;
6 - a szondát a nyaki nyaki csatornába vezetik;
7 - a szondát behelyezik a sztiloid nyílásba
Ábra. 68.
Parietális csont külső nézete
1 - szagittális él;
2 - okcitális szög;
3 - elülső szög;
4 - parietális gumó;
5 - a felső időbeli vonal;
6 - okcitális margó;
7 - elülső margó;
8 - alsó időbeli vonal;
9 - mastoid szög;
10 - ék alakú szög;
11 - pikkelyes él

Az időbeli csont több csatornát tartalmaz:

- nyaki nyaki csatorna (canalis caroticus) (67. ábra), amelyben a belső nyaki artéria található. A sziklás rész alján levő külső lyukról indul, függőlegesen felfelé megy, majd simán meghajlik, vízszintesen halad és kilép a piramis tetején;

- az arccsatorna (canalis facialis) (67. ábra), amelyben az arcideg található. A belső hallóképen kezdődik, vízszintesen előre halad a köves rész elülső felületének közepére, ahol oldalra merőlegesen fordulva és a timpanikus üreg mediális falának hátsó részébe halad, függőlegesen lefelé megy, és sztiloid nyílással nyílik;

- az izom-csöves csatornát (canalis musculotubarius) (66. ábra) a septum két részre osztja: a semicanalis izom tenzár-dobhártya (semicanalis m. Tensoris tympani) (67. ábra) és a hallócső szemikanalas (semicanalis tubae auditivae) (ábra 6). 67) a gömbüreg és a garatüreg összekapcsolása. A csatorna külső nyílással nyílik meg a köves rész elülső vége és az okkitalis csont mérete között, és a timpanus üregében végződik..

A temporális csont kapcsolódik az okitisz, a parietális és a sphenoid csontokhoz.

A parietális csont (os parietale) (59. ábra) párosítva, lapos, négyszög alakú, és részt vesz a koponya boltozatának felső és oldalsó részeinek kialakításában.

A parietális csont külső felülete (facies externa) sima és domború. A legnagyobb duzzanat helyét parietális gumónak (tuber parietale) nevezzük (68. ábra). A gumi alatt vannak a felsőbb időbeli vonal (linea temporalis superior) (68. ábra), amely a temporális fascia rögzítésének helye, és az alsó temporális vonal (linea temporalis superior) (68. ábra), amely a temporális izom kapcsolódásának helyét szolgálja..

A belső agyfelület (facies interna) konkáv, a szomszédos agy jellegzetes megkönnyebbülésével, az úgynevezett ujjlenyomatokkal (impresses digitatae) (71. ábra) és a fák elágazó artériás barázdáival (sulci arteriosi) (69., 71. ábra)..

A csontban négy él különbözik egymástól. Az elülső frontális margó (margo frontalis) (68., 69. ábra) az elülső csonttal van összekötve. A hátsó okklitális margó (margo occipitalis) (68., 69. ábra) - az okitisz csonttal. A felső sáv vagy szagittális margó (margo sagittalis) (68., 69. ábra) egy másik parietális csont ugyanazon margójához kapcsolódik. Az alsó pikkelyes szegélyt (margo squamosus) (68., 69. ábra) elõtt a sphenoid csont nagy szárnya, kissé távolabb az ideiglenes csont pikkelyei borítják, mögötte a fogakkal és az ideiglenes csont mastoid folyamatával van összekapcsolva.

Ábra. 69.
Parietális csont belső nézete
1 - szagittális él;
2 - a felső sagittalis sinus horony;
3 - okcitális szög;
4 - elülső szög;
5 - okcitális margó;
6 - elülső margó;
7 - artériás barázdák;
8 - a szigmoid sinus horony;
9 - mastoid szög;
10 - ék alakú szög;
11 - pikkelyes él
Ábra. 70.
Elülső csont külső nézete
1 - elülső mérlegek;
2 - elülső gumi;
3 - időbeli vonal;
4 - időbeli felület;
5 - fedvény;
6 - kiegészítő boltív;
7 - infraorbitális bevágás;
8 - szupororbitális margó;
9 - zigomatikus folyamat;
10 - az orr;
11 - orrcsont
Ábra. 71.
Elülső csont belső nézet
1 - a felső sagittalis sinus horony;
2 - artériás barázdák;
3 - elülső fésűkagyló;
4 - ujjmélyedések;
5 - zigomatikus folyamat;
6 - orbitális rész;
7 - orrcsont

Az elülső csont (os frontale) (59. ábra) pár nélkül van, részt vesz a koponya ívének és alsó részének kialakításában, keringnek, az időleges fossa és az orrüreg. Három rész van megkülönböztetve benne: elülső mérleg, orbitális rész és orr rész.

Az elülső mérlegek (squama frontalis) (70. ábra) függőlegesen és hátsó irányban vannak elrendezve. A külső felület (facies externa) domború és sima. Az elülső skálák alatt egy hegyes infraorbitális margó (margo supraorbitalis) végződik (70., 72. ábra), amelynek mediális részében infraorbitális bevágás (incisura supraorbitalis) van (70. ábra), amely ugyanazokat az éreket és idegeket tartalmazza. Az infraorbitalis margó oldalsó része háromszög alakú zigomatikus folyamattal (processus zygomaticus) zárul le (70., 71. ábra), amely kapcsolódik a zigomatikus csont frontális folyamatához. Egy ívelt időbeli vonal (linea temporalis) (70. ábra) halad át a hátsó és felfelé a zigomatikus folyamattól, elválasztva az elülső mérlegek külső felületét az időbeli felületétől. A temporális felület (facies temporalis) (70. ábra) részt vesz a temporális fossa kialakulásában. Az infraorbitális margó felett mindkét oldalon a szuperciliarív (arcus superciliaris) van (70. ábra), amely íves magasság. A felső boltívok között és közvetlenül felett egy egyenletes, sima terület van - a glabella (70. ábra). Minden ív fölött van egy lekerekített emelkedés - az elülső gumi (gumós frontale) (70. ábra). Az elülső skálák belső felülete (facies interna) konkáv, jellegzetes bemélyedésekkel az agy és az artériák konvolúcióiból származik. A felső sagittalis sinus (sulcus sinus sagittalis superioris) (71. ábra) horonyja fut a belső felület közepén (71. ábra), amelynek széleit az alsó részben összekapcsolják az elülső fésűkagylóval (crista frontalis) (71. ábra)..

Ábra. 72.
Elülső csont alulnézet
1 - orr gerinc;
2 - szupororbitális margó;
3 - blokk fossa;
4 - blokk gerinc;
5 - a tejmirigy fossa;
6 - orbitális felület;
7 - trellised bevágás
Ábra. 73.
Ethmoid csont felülnézet
1 - merőleges lemez;
2 - rácsos sejtek;
3 - kakascomb;
4 - hármas labirintus;
5 - rácsos lemez;
6 - orbitális lemez

Az elülső csont orrrésze (pars nasalis) (70. ábra) egy ívben körülveszi az ethmoid bemélyedést (incisura ethmoidalis) (72. ábra), és olyan pöttyöket tartalmaz, amelyek az etimoid csont labirintusainak sejtjeivel vannak összekötve. Az elülső szakaszban a lefelé eső orr gerinc (spina nasalis) található (70., 71., 72. ábra). Az íj vastagságában fekszik az elülső sinus (sinus frontalis), amely egy páros üreg, amelyet a paranasalis sinus légutakhoz kapcsolódó septum oszt meg.

Az elülső csont kapcsolódik a sphenoid, ethmoid és parietális csontokhoz.

Az ethmoid csont (os ethmoidale) páratlan, részt vesz a koponya, a pálya és az orrüreg kialakításában. Két részből áll: rácsos, vagy vízszintes, lemez és merőleges, vagy függőleges, lemez.

Occipital csont - Occipital csont

Hámcsont
a részletek
tagoláskét parietális csont, két időbeli, ék alakú és atlasz
azonosítók
latinOS occipitale
HálóD009777
T.A.A02.1.04.001
FMA52735
Anatómiai csontok

A pakacsis csont (/ ˌ ˌ k, ɪ r ɪ t əl /) az agy koponya dermális csontjai és a fő csont a fej hátsó részéből (a koponya hátsó és alsó része). Trapéz alakú, önmagában ívelt, mint egy kis lemez. Az okklitális csont az agy okklitális lebenyében fekszik. A koponya alján az elülső csontban egy nagy ovális foramen található, az úgynevezett okklitális foramen, amely lehetővé teszi a gerincvelő áthaladását.

A többi koponyacsonthoz hasonlóan, lapos csontok közé sorolják. Számos alkalmazásának és funkciójának köszönhetően az okklitális csontot az egyes részek szerint írják le. Annak elülső oldalától a hátulsó részén található a baziláris rész, amelyet elzáródó csontnak is neveznek, és az elülső nyálkahártya oldalán az oldalsó részek, más néven exoccipitalisok, hátul pedig a lapos részek..

A basilar rész egy vastag, kissé négyszögletes rész a combcsont foramen előtt, és a garat felé irányul.

A laphámrész ívelt, egy lemezzel meghosszabbodik a pakaki foramen mögött, és az az elülső csont legnagyobb része.

tartalom

Szerkezet

Az okklitális csont, mint a koponya másik hét csontja, agykéreg csontszövetének külső és belső rétegeivel (más néven tányéroknak vagy tábláknak) van, amelyek között szivacsos csontszövet található, amelyet a koponya csontokjában diploea néven ismertek. A csontok különösen vastagok a mellkasokon, kiálló részeknél, condyleken és a basilar rész elülső részén; az alsó cerebelláris fossa vékony, áttetsző, diploe nélkül.

Külső felület

Az elülső végtag pikkelyes részeinek (a legnagyobb része) külső felületének közepén van egy párkány - a külső pakacsisütés mélyedése. A legmagasabb pontot ezt anionnak nevezzük.

Az okcitalis tubercle-től a lapos részek középvonala mentén az okcitalis foramenig egy gerinc van - a külső okklitális héj (más néven mediális okklitális vonal), és ez kötődést biztosít az okitisz ligamentumhoz.

Az okcitalis csont külső része mentén három ívelt vonal és egy vonal (medialis vonal) húzódik, amely közvetlenül az okofital foramenig vezet. Okkitivitális vonalakként ismertek, amelyek különféle szalagokhoz és izmokhoz kapcsolódnak. Ezeket felsőbbrendű, felsőbbrendű és alsóbbrendű okklitális vonalaknak nevezik. Az alsó okklitális vonal áthalad a medialis okklitális vonal közepén. A legmagasabb okocitális vonal feletti területet okcitalis síknak, az ezen vonal alatti területet okcitalisíknak nevezzük..

Belső felület

Az elülső csont belső felülete képezi a hátsó koponyaüreg alapját. A pakaki foramen egy nagy foramen, mely a közepén helyezkedik el, lejtővel, és az elülső rész felé felfelé haladva látja el az oklitális csont sima részét. A középső belső okklitális héj mögötte a belső pakacsisütéshez nyúlik, és a sarlóhoz kapcsolódási pontként szolgál..

A lyuk oldalain, a hüvelyi csatorna az ütköző csont oldalsó és az alapja közötti kereszteződésnél ül. Ezenkívül a temporális csont okitisz és temporális csontjainak minden egyes ízületén fekszik a derékszögű nyílás.

Az elülső csont belső felületét elválasztó vonalak jellemzik, mint például a kis gerincek, amelyek négy fossaust vagy mélyedést képeznek. A vonalakat keresztszerű (keresztes) dombnak hívják..

A középső ponton, ahol a vonalak keresztezik a kialakult emelt részt, belső okklitális kidudorodásnak nevezzük. Ennek a magasságnak mindkét oldalán hornyok futnak a keresztirányú szinuszokhoz.

A koponya két középvonal-mérföldkő van az elülső végtagoknál. A basion a legelső nyitási pont, az opisthion pedig az ellenkező oldalán helyezkedik el. A sűrűséggel sorakozódó bázisban.

nagy pakama foramen

A pakaki foramen (latinul: nagy foramen) egy nagy, ovális foramen, hosszú elölről hátul; elülső részén szélesebb, mint a hátsó rész, ahol az okitisz condyllákra behatolt. A sima csontos felület felfelé nyúlik a nyílás elülső felülete mentén, a középső belső okklitális héj pedig mögötte..

Fent felül az okitisz csont szöge összekapcsolódik a parietális csontok okitisz szögeivel, a magzat koponyáiban pedig a hátsó fontanel pozíciójában felel meg..

határok

A felső határok az oldalsó szögek felülről nyúlnak ki: mélyen fogazottak a parietális csontok okitisz szegélyeivel való artikulációhoz, és ennek az egyesületnek alakja lambdoidális varrás.

Az alsó határok az oldalsó sarkoktól az alsó sarokig terjednek; mindegyik felső fele a megfelelő ideiglenes mastoid részekkel van összekötve, az alsó felében ugyanazon csont ideiglenes csontrésze.

Az alsó határ két részét elválasztják egymástól a derékszögű folyamat során, amelynek az előlapján lévő bevágás képezi a derékszögű nyílás hátulját.

A lamboid varrás csatlakozik az okitisz csonthoz a parietális csonthoz.

fejlesztés

Occipitális sík 3] az okitisz csont laphámrészéből a membránban fejlődnek ki, és egész életük alatt elkülönülhetnek, amikor az inka csontot képezik; a csont többi része a porcban alakul ki.

Az okocitális sík magjait általában négyként adják meg, kettő a középső vonal közelében jelenik meg a második hónap körül, és kettő bizonyos távolságra a középső vonaltól a magzati élet harmadik hónapja körül..

A laphámrészben az okofital síkja két központból csontozódik, amelyek a magzati élet hetedik hetében jelennek meg, és hamarosan egyetlen egészet alkotnak.

A laphám felső és alsó része összekapcsolódik az embrionális élet harmadik hónapjában.

Az ötödik hónapban egy véletlenszerű központ (Kerkring) jelenik meg az okocitális foramen hátsó margójában; külön csontot képez (néha kettős), amely a születés előtt kapcsolódik a többi lapos részhez.

A magzati élet nyolcadik hetében az oldalsó részek mindegyike egyik oldalról csontosodik. A basilar rész két központból csontozódik, az egyik a másik előtt; megjelennek a magzati élet hatodik hetében, és gyorsan összetapadnak.

Az okklitális síkot két központból csontozatják, az alapszintet pedig az egyikből.

Körülbelül a negyedik évben a lapos rész és a két oldalsó rész összekapcsolódnak, és körülbelül a hatodik évben a csont egy darabból áll. 18-25 éves korban az okcitalis és a sphenoid csont egysé válik, egyetlen csontot képezve.

Klinikai jelentőség

A homlok sérülés a koponya alaprészének törését okozhatja, amelyet koponyalap törésének hívnak. A basion-bordélyvonal vonal, amint azt a röntgenfelvétel mutatja, a basion és a barlang felső része közötti távolság a disszociációs károsodás diagnosztizálásához.

A magzati okkult helyének azonosítása fontos szerepet játszik a szülés során.

Etimológia

Occipital: a latin mellényből, „a koponya hátsó részéből”, az Ob „számlálójától, pro” + Kaput „fejéből”. eltér a fej koronájától (a koponya elülső része).

Más állatok

Sok állatban ezek a részek elkülönülnek az egész élet során; például egy kutyában négy részként: lapos részek (supraoccipita); oldalsó részek - válassza ki a jobb oldalt (exoccipital); alsó rész (okklitális csont).

Az okklitális csont az endokran része, a koponya legalacsonyabb része. A Chondrichthyes-ben és a felső sarokcsőben az okofital nem különálló elemként alakul ki, hanem az egész élet során a porc koponyájának marad. A legtöbb magasabb gerinces állaton az okklitális foramen négy csontból álló gyűrű veszi körül.

Az okklitális csont kinyílás előtt fekszik, két exoccipital condyles fekszik mindkét oldalon, és minél inkább a felső okklitital a hátsó felé fekszik, és legalább a koponya hátsó részének részét képezi. Sok csontos halakban és kétéltűekben a supraoccipital soha nem csontozódik, és porc marad egész életében. Primitív formákban az okitisz csont és az exoccipitálisok némileg hasonlítanak a csigolyák centrumához és idegi ívéhez, ugyanúgy az embriókhoz. Ezek az utolsó csontok együttesen általában konkáv kerek kondylt alkotnak az első csigolyák artikulációjához.

Emlősökben azonban a condyle két részre oszlik, különben a minta csak néhány kétéltű után látható.

A legtöbb emlősnek is van egy olvasztott okklitális csontja, amely négy különálló elemből áll az okcitális foramen körül, párosított hátsó sötét csontokkal együtt, amelyek más gerincesek koponya tetejének hátulját képezik.

További képek

Az okitisz csont elhelyezkedése (zöld színű). Élénkség.

Az emberi koponya felépítése. Fotók leírásokkal, anatómia. Hátulnézet, elöl, felül, oldalán, metszet

A fej felépítése és funkciói az orvostudomány tanulmányozásának egyik kulcsfontosságú pozícióját foglalják el, és nem ok nélkül: a fő szervekben található a koponya, amelynek köszönhetően az ember képes megérteni és megérteni a körülötte lévő világot, fenntartani a legtöbb élettani funkciót és formálni a tudatot. Az agy fontos szerepet játszik itt - az a, hogy a koponya csontozatai olyan erősen védenek, hogy megpróbálják megakadályozni a legkisebb traumát, amely súlyos következményekkel járhat. A koponyaüregekben a hallás és látás, íz és illat szervei, valamint az erek és idegek vannak, amelyek az agyat a test többi részéhez kötik. Összekötve a fej csontok képezik a felső légutakat és az emésztőrendszer kezdeti szakaszát (szájüreg), amelyben az előkészítő fázist elvégzik - az ételek őrlése és lágyítása.

A koponya csontok vizsgálata nem korlátozódik az anatómiára - a fej felépítése érdeklődik más tudósok, köztük az antropológusok és a történészek számára. A koponya legkisebb árnyalata szerint a szakemberek meg tudják határozni a nemét, korát és faját, újra létrehozhatják a sziluett finomságait és megjósolhatják a test meglévő tulajdonságait. Nézzük meg, mire függ az emberi fej anatómiájának ezen vagy más árnyalata, milyen szerepet játszanak a koponya csontok, és hogyan teljesítik a rájuk ruházott funkciókat.

Anatómia - a koponya felépítése

A koponya szerkezete két fő területből áll: az arccsontokból és az agyból. Az arccsontok olyan szervek, amelyek összekötik az embert a világgal: látás, szag, légzés, hallás, beszéd. A koponya kialakítása 23 csontot tartalmaz, ezek közül 8-ban van egy pár a fej mindkét oldalán, 7 - nincs.

Az érzékszervekhez kapcsolódó összes csont 7-ből 7 biztosítja a koponya szilárdságát további tömeg nélkül a nem szabványos alak miatt, és levegőhordozónak tekinthető.


Az emberi koponya szerkezetének fotója a csontok leírásával

OsztályozásLevegő csontokSzilárd csontok
Párosított csontokFelső állkapocs
 • Időbeli;
 • fali;
 • alsó orrkoncha;
 • nádor;
 • járomcsonti;
 • orr;
 • könnyes.
Párosítatlan csontok
 • elülső;
 • ék alakú;
 • rácsos.
 • nyakszirt;
 • nyitó
 • alsó állkapocs;
 • nyelvalatti.

Az emberi koponya felépítése: a csontok, porcok és izomszervek anatómiája

Úgy gondolják, hogy a fej szerkezetében a fő szerepet a csontok képezik: körülveszik az agyszövetet sűrű vázlal, védő üregekként működnek a szemhüvelyeknél, a hallószerveknél, az orrüregben, izmok rögzítésének helyét képezik, és lyukakat képeznek az erek és az idegrostok áthaladására. A porcszerkezetek az orr és a szemüveg külső részét alkotják, és csecsemőkorban a csontok egyes részeit is felváltják, biztosítva a mozgékonyságot és ezáltal megakadályozva a gyermekkori sérüléseket a szülés során.

A fej izmai viszonylag vékony fedéllel veszik körül a koponyát. Bizonyos arcvonások, arckifejezések és az alsó állkapocs szabad mozgásának lehetősége függ azok struktúrájától és fejlettségi szintjétől, amelynek következtében a rágás megtörténik. Az izomrostok rendszerint szorosan kapcsolódnak a csontokhoz, és az egész koponya alakját követik.

Hámcsont

Az emberi koponya szerkezete (egy leírással ellátott fénykép segít a csontok anatómiai helyzetének megismerésében) magában foglalja az egyik legnagyobb csontot - az okkitalit. Lapos, lekerekített, szabályos alakú csont, széles nyílással a gerincoszlop számára. Kívül domború, belül konkáv.

Ez egy páratlan csont, és 4 részből áll, amelyek ezt a lyukat körülveszik:

 • a basilar rész - a gerincoszlop lyuk előtt (ha a koponya „arcát” nézi);
 • két oldalsó rész, amelyek az oszlop oldalán helyezkednek el;
 • az okklitális mérleg az oszlop mögött található.

A basilar résznek 4 szöge van, elöl az ék alakú szakaszba megy, amely porcszaporodás segítségével a csonthoz kapcsolódik. Az oldalsó részek összeolvadnak az ideiglenesekkel, és porcszövetekkel is kapcsolódnak. Ezek a gerincoszlop mentén helyezkednek el a hátsó oldalon, előre áramolva a basilar részhez és vissza az okitisz skálához. A köpeny szélétől a koponya középpontjáig elmozdulva vékonyabbá válik.

A koponyaképződés korfüggő tulajdonságai

Az emberi koponya kialakulásában a fő szerepet az agy, az érzékszervek és a rágóizmok játszják. A növekedés során az emberi koponya szerkezete megváltozik.

Újszülöttnél a koponya csontok meg vannak töltve kötőszövettel. Csecsemőkben általában hat fontanell képződik, amelyeket egymással összekötő lemezek zárnak le - ék alakú és mastoid típusú. Az újszülött koponya rugalmas és alakja megváltozhat, tehát a magzat az agy károsodása nélkül áthalad a szülési csatornán. A kötőszövet csontszövetré történő átalakulása 2 éves korban következik be, amikor a fontanellák teljesen le vannak zárva.

A felnőtt és a gyermek koponya szerkezete eltérő. A koponya kialakulása több fő szakaszban zajlik:

 • Születésétől 7 évig az egységes és erőteljes növekedés stádiuma. Egy évtől három évig aktívan kialakul a koponya hátulja. Három éves koráig, a lombhullató fogak megjelenésével és a rágási funkció fejlődésével a gyermek kifejleszti az arca koponyáját és az alapját. Az első periódus végére a koponya meghosszabbodik, amely hasonló a felnőtt hosszához.
 • 7-13 év a koponya boltozat lassú növekedésének ideje. 13 éves koráig a koponya boltozat ürege eléri a 1300 cm3-t.
 • A felnőttkorig töltött 14 év elteltével ez az agy elülső és arcrészének aktív növekedésének ideje. Ebben az időszakban a nemek közötti különbségek erősen megnyilvánulnak. Fiúknál a koponya hossza meghosszabbodik, és lányoknál megőrzi a kerekítését. A koponya teljes kapacitása férfiak esetében 1500 cm³, nők esetében 1340 cm³. A férfi koponya ebben az időszakban határozott megkönnyebbülést mutat, míg nőknél simább marad.
 • Az időskor a koponya változásának periódusa, amely a test öregedésével, fogak veszteségével, csökkent rágási funkcióval és a masztírozó izmok változásával jár. Ha valaki fogyott ebben az időszakban, akkor az állkapocs nem tömeges, a koponya rugalmassága és szilárdsága csökken.

Sphenoid csont

A sphenoid csont a fej belsejében rejtett és négyzet alakú. Oldalán csontfolyamatok növekednek. Hátulról az okitiszbe kerül, a porcszöveteknek köszönhetően, amelyek idővel csontosodnak és egyetlen csonttá alakulnak. A sphenoid csont középső része előtt egy kis bevágás található, amelyet az agyalapi mirigy elhelyezésére terveztek..

Az agyalapi mirigy lyukának elülső oldalán, mindkét oldalán van még két apró lyuk az idegek átadására és a szemartériára. A hátoldalon a sphenoid csont az orrrészre néz, amely a rejtett orrfal.

A központ mindkét oldalán lyukak vannak, amelyek az orrot a központi rendszerhez kötik. A sphenoid csont ugyanazon oldalán a folyamatok mindkét oldala a pályák hátsó fala. Ezekben a folyamatokban bizonyos számú lyuk található, amelyek átjáróként szolgálnak a központi idegrendszer idegeire és ereire. Alulról a folyamatok az éghez kapcsolódnak.

Koponya sérülések

Az ilyen sérüléseknek általában nagyon súlyos következményei vannak. A súlyosabb sérülések a következők:

 1. A boltív törése (nyitott és zárt). Ebben az esetben a belső csontlemez megsérült. Az agyba nyomódott csontdarabok károsíthatják a membránt és az agy anyagát. A membrán erek törésével hematómák alakulnak ki. Zárt törés esetén a hematoma homályos, nincs egyértelmű határa. Ebben az esetben a fokális tüneteket nem figyelik meg.
 2. Az alap törése. Jellegzetes repedések, amelyek kiterjednek a pályára és az orrcsontokra..
 3. Craniocerebrális sérülés (agyrázkódással). A koponya és az intrakraniális képződmények (agyak, idegek, erek) mechanikus károsodása.

A törések jellege alapján a következő típusokat különböztetjük meg:

 1. Lineáris törések. Az ilyen törések vékony vonalhoz hasonlítanak. Nem figyelték meg a csont törmelék eltolódását.
 2. Depressziós törések. A koponya dobozába történő behúzáskor fordul elő. Ennek eredményeként törmeléket nyomnak a koponya dobozába, amely károsíthatja az agyi membránt, az ereket, az idegeket és az anyagot, agyi zúzódást és hematómákat okozhat..
 3. Sejttörések. Ebben az esetben több csontfragmens alakul ki. Károsíthatják az agyat és a végtagokat..

Sérülés okai

A törések és zúzódások okai általában a következő okokból következnek be:

 • esés magasságból;
 • erős ütések a fejre hatalmas nehéz tárgyakkal;
 • autóbalesetek.

Ilyen sérüléseket fiatalok vagy középkorúak, valamint háztartási veszekedésre, küzdelemre és alkoholtartalmú italok szerelmeseire hajlamos személyek tapasztalhatnak. Professzionális sportolás esetén a sérüléseket sikertelen esésekkel lehet megfigyelni. Szállítás - közlekedési balesetek autó vagy motorkerékpár vezetésével gyakran koponya sérüléseket okoznak.

Törések fordulhatnak elő gyermekeknél, ráadásul ez egy meglehetősen gyakori előfordulás. Gyerekekben a sérülések esés következtében befejeződnek, fejet fúj. Mivel a gyermek teste gyengébb, a következmények sokkal súlyosabbak lehetnek..

Tünetek

Leggyakrabban lineáris, nem komplikált töréseket figyelnek meg, amelyeket hematómák kísérnek azokban a helyeken, ahol a mastoid folyamat lokalizálódik. Vérzés fordul elő a középső fülben, és a cerebrospinális folyadék áramlik a paranasalis sinusokon és a fülön. A temporális csont törése esetén megfigyelhető az arcideg károsodása és a hallócsontok pusztulása.

Súlyos sérülés az elülső csonttörés, amelyet agyrázkódás vagy zúzódás kísér. Ilyen sérülések erős ütés után fordulnak elő. Ennek eredményeként súlyos fejfájás, émelygés, hányás, szédülés, eszméletvesztés és látáskárosodás lép fel. A fülön történő vérzés, a homlok és az arc duzzanatát is megfigyelhetjük, ami azt jelzi, hogy a levegő felhalmozódik a bőr alatti területeken. Az elülső csont törése esetén sürgős kezelés szükséges, mivel ez egy nagyon súlyos sérülés.

A tünetek természetesen a sérülés súlyosságától és az agyszerkezetek károsodásának típusától függenek. Különféle tudatzavarok figyelhetők meg, beleértve veszteséget és kómát. Az idegek és az agy károsodása bénuláshoz, parézishez, érzékelési zavarokhoz és agyi ödémához vezet, amely a következő tünetekkel nyilvánul meg: robbanó fejfájás, károsodott tudat, hányás és émelygés.

Az agytörzs összenyomásakor megsértik a légzési és keringési rendellenességeket, és gátolják a tanuló reakcióját.

Emlékeztetni kell arra, hogy minél súlyosabb a sérülés, annál hangsúlyosabb a tudat megsértése. A belső hematoma kialakulásával észlelhető eszméletvesztés és megvilágosodás periódusai..

A koponyatörések gyermekeknél egyáltalán nem fordulnak elő, mint egy felnőttnél. Gyakran előfordul, hogy egy gyermek a trauma után kielégítőnek érzi magát, ráadásul tüneteket nem figyelnek meg. Mivel a frontális rész serdülőkor előtt alakul ki benne, ebben az időszakban figyelhető meg a korábbi sérülések következményei.

Diagnostics

A koponyatörések a klinikai kép alapján kerülnek meghatározásra. Megvizsgálják a beteg általános állapotát, elvégzik a tanulók neurológiai diagnosztizálását. De a diagnosztizáláshoz az egyik klinikai kép még mindig nem elegendő, ezért a röntgen, a számítógépes tomográfia (CT) és a mágneses rezonancia képalkotás (MRI) műszeres diagnosztikáját végzik el.

Kezelés

Mindenekelőtt fejsérülések esetén elsősegélyre van szükség. A beteget vízszintes helyzetben kell elhelyezni. Sőt, ha tudatában van, akkor a hátára, ha eszméletlen, akkor az oldalára kell fektetni. A fej oldalra fordul, hogy az esetleges hányás közben az áldozat ne fulladjon el a saját hányásán. A fej alá tegyen egy hengert, mely improvizált eszközökből készül. Párnák, takarók, törülközők, ruhadarabok hengerként szolgálhatnak. Véres seb megfigyelésekor nyomáskötést kell alkalmazni, és jéggel kell felvinni a sérülés helyére. Ellenőrizni kell a szabadalmat és a légutakat, és meg kell akadályozni a nyelv visszahúzódását.

Az orvosi intézményekben alkalmazott kezelés konzervatív. Az áldozatok ábrázoltak. Egyes esetekben szükség van műtéti kezelésre. A koponya alja sérülése esetén az ágyéki ürítést alkalmazzák. A kezelés időtartama a sérülés súlyosságától függ..

A sérülések következményei

A koponya csontjának sérülése mindig összetett sérülés, amely nem jár következmények nélkül. Bizonyos esetekben a baktériumok bejuthatnak a cerebrospinális folyadékba, ami agyhártya-gyulladáshoz vezethet. Ha a levegő belép oda, akkor pneumocephaly lép fel. Más szavakkal, az élettel összeegyeztethetetlen sérülések és szövődmények jelenhetnek meg..

Elülső csont

A második legnagyobb koponya zóna kerek alakú, a fej koronájától kezdve és a pálya közepén végződő, az orrot alkotó csontok egy részének elfogásával. Ez egy szilárd csont mindkét oldalán, homlokfonatokkal, felső résszel és elülső gumókkal kívülről. Az elülső csont magában foglalja a szupratemporális íveket és a rést, amely megragadja az időbeli lebenyt.

A csont belsejében a szomszédos vénák hornyai vannak, a központi részét a sagittalis sinus üregével boncoljuk. Az orr felső részén nyílások vannak, amelyek hozzáférést tesznek lehetővé az elülső sinushoz, amelyek között az orrcsont található. Az elülső lebeny folyamatos, pár nélkül, a koronális varraton keresztül jut a parietálisba. Oldalain összeolvad a sphenoid és a zygomatic csontokkal.

Frontális régió

Most a fej elülső részének részletes vizsgálatához fordulunk. Az elülső szakasz határai a nasolabialis varratok, az infraorbitalis élek, a hátsó - a parietális régió, az oldalak - a temporális régió. Ez a rész még a fejbőrt is megragadja.

Ami a vérellátást illeti, az a következő artériák miatt történik:

 • mellékmondat;
 • infraorbitális.

Eltérnek a szem artériától, amely a carotis egyik ága. Ezen a területen jól fejlett vénás hálózat figyelhető meg. A hálózat összes hajója a következő erekből áll:

Ez utóbbi viszont részben beleolvad a szögletes, majd az arcvénákba. És a másik része a szemébe kerül.

Most röviden az elülső régió beidegződéseiről. Ezek az idegek a szemágak, amelyek nevei vannak:

Mivel ezt nem nehéz kitalálni, az azonos nevű edényekkel együtt haladnak át. Motoros idegek - az arcideg ágai, úgynevezett - időbeli.

Ethmoid csont

Az emberi koponya szerkezete (az etmoid csont részeit a képen látható a leírásban) magában foglal egy másik csontot, amely a csontok koponyakészletében található. Ez a kis csont számos orrhoz tartozik.

A formatervezésében szerepel egy csúcs, amelynek növekedése „kakas címer”, amelynek oldalán „kakas szárnyak” vannak, és az alja az orrképződés része. A "kakas címer" különböző oldalaitól és azok mentén számos lyuk van az agyba átjutó idegek számára.

A "kakas szárnyak" oldalán sík területek vannak, amelyek a szemcsatlakozók részét képezik. Ezekben a darabokban az edények 1-es átjárója szintén található. Az ethmoid csont alja tele van sok olyan csatornával, amelyek vizuálisan hasonlítanak a labirintushoz.

Koponya funkció

Az emberi koponya, mint komplex csontszerv, számos alapvető funkciót lát el:

- csontvázként szolgál az agy és az érzékszervek számára, csontképződései védősejtek az orrátjárásokhoz és az orbitákhoz;

- a koponyacsontok összekapcsolják az arcizmokat, a nyaki izmokat és a rágó izmokat;

- részt vesz a beszéd folyamatában, az állkapcsok és a melléküregek hangok képzésére szolgálnak;

- fontos szerepet játszik az emésztőrendszerben, különösen az állkapocs célja a rágás és a szájüreg korlátozása.

Nyitó

Az arccsontok egy másik, csont nélkül álló tányérja, amely az orrhéjat alkotja, összekapcsolva az ethmoid csonttal. Úgy néz ki, mint egy trapéz alakú, hosszúkás csont, amely a tetejére két sziromra bontódik fel, és ezen a területen összeilleszkedik egy sphenoid csonttal. Az alsó régiót a felső és a szájpad összekapcsolja.

A csoroszlya 4 fő félből áll:

Foglalkozási norma

A hátsó alap és a koponya boltozat képviseli. Általában néhány varratot figyelembe vesszenek - lambdoid, mellbimbó-okklitális, valamint a mastoid folyamat, a nyaki vonalak és az okitisz emelkedése..

A fej a test legfontosabb része, amely nélkül az élet lehetetlen, valamint a szív nélkül. A koponya összes csontját hagyományosan két nagy részre osztják - az arc és az agy. A fej teljes csontváza egy komplex rendszer, különféle dudorokkal, üregekkel, lyukakkal.

Időbeli csont

Az emberi koponya felépítése egy páros csontot, az úgynevezett ideiglenes csontot tartalmaz (ahogyan azt a leírásban látható fénykép mutatja). A zigomatikus folyamat a koponya oldalán kinyúlik az ideiglenes csontokból, ami útmutatóként szolgál a temporális csont egyik darabjának vizsgálatakor..

A „piramisnak” nevezett folyamat kinyúlik a szerkezet belsejében. Ez az alak vizuálisan hasonlít egy tengeri kagylóhoz. Felületén két átmenő járat található a köves idegek számára.

A "piramis" tetején található a hallócsatorna ürege, amely az alsó csontos rész karotidjába nyúlik be, amely a zigomatikus folyamat lábánál található. Az arcideg csontja a temporális felépítés alsó részén is boncolódik..

A külső résztől, az függelék alatt, van egy fülrészhez kapcsolódó dobrész és egy alsó állkapocs rögzítésére szolgáló gömb. A temporális rész alján áthaladnak a glossopharyngealis és a vagus ideghornyai. A nyaki artéria széles kijárata is van. A csont a három csont perifériáján helyezkedik el - a parietális, a sphenoid és az okifitalis.

Varratok és ízületek, mint például a kötőszövetek

A koponya varrásai rostosak. Alkatrészek összekapcsolásakor csak egy ízület különbözik egymástól, mozgatható, ez a temporomandibularis.

Ennek a kötésnek köszönhetően az ember rágást, beszédmozgásokat végezhet. Minden irányba mozog: oldalra, fel, le, előre vagy hátra.

Az anatómiában a csontokat egymással összekötő varratok három típusra oszthatók:

Az arcszakasz minden részét sima, lapos varratok kötik össze. A parietális és az időbeli csontokat pikkelyes varrás köti össze. A parietális és az elülső részt koronális varrattal kombináljuk. A varratok jól láthatóak a koponya hátulján..

Koponya: hátulnézet

Részletek arról, hogy hány csontot tartalmaz egy ember koponyájában, mivel latinul hívják, és helyüket meg lehet tanulni egy videóban az orvosi iskolák hallgatói számára.

Nézzen meg egy filmet a koponya anatómiájáról.

Parietális csont

Ennek a résznek saját párja van, és a koponya boltozat területén található. A sagittalis varrás mindkét részén áthalad. Bármilyen alakú varrattal, míg az elülsővel - koszorúvarra kötik össze az okitisz részével. A parietális csont oldalán átmennek az ideiglenes csontok. A parietális csont szerkezete folytonos, a konvex rész kívül, belül és belül konkáv.

4 oldalt tartalmaz:

Belül zuhanyozással vannak ellátva az agy gyrusából és az erekből származó hornyokkal. A szagittális részből, közepén, egy parietális nyílás található. Külső részén két időbeli sáv található.

Parietális régió

Ezt a területet a korona csontok körvonalai korlátozzák. Elképzelheti, ha húzza a vetítési vonalakat:

 • előtt - koronális varrás;
 • hát - lambdoid varrás;
 • oldal - időbeli vonalak.

Az artériás erek, amelyek a temporális artéria parietális ágának folyamatai, hozzájárulnak a vérellátáshoz. Kiáramlás - az időbeli véna parietális ága.

 • előtt - az infraorbitális ideg és elülső végső ágak;
 • boca - fül-papilláris ideg;
 • szamár - pakaki ideg.

Nyakcsont

Párosított csont a koponyában, az orr mögött.

Mély alakú, összeköttetésben áll a szomszédos csontosztályokkal mind a 6 oldalról:

 • ethmoid csonttal;
 • a felső állkapocs;
 • oldalán egészíti ki a szemfoglalatok egy részét.
 • A csontcsont a szem és a sinus kis része. A csont hátsó lapított részében fésűkagyló, az elülső finomított részben horony van a szájcsatornaból. A pályáról egy lyuk van a nyaki zsák számára. Bejut a fő nasolacrimal csatornába.

  Arc- és oldalsó normák

  Az elejét az elülső rész, a pályák, a körte alakú nyílás, a felső állkapocs, az alveoláris folyamat, a fogak és az áll képviselik. Ez a vetítés lehetővé teszi az elülső oldal maximális vizsgálatát.

  Az oldalsó normát oldalsónak is nevezik. A lehető legnagyobb mértékben megvizsgálja a koponya egyes részeinek (agyi, arc-, ív- és alaprész) egymáshoz viszonyított arányát. A kivetítésben részletesebben megkülönböztetik a fej csontvázát, az időbeli fossa, a zigomatikus ívek, a halló foramen és a mastoid folyamatot..

  Orrcsont

  Az emberi koponya szerkezete (a leírásban található fotóval részletesebb felépítést találhat) a nagy és a kicsi csontok kombinációját tartalmazza, amelyek egy funkciót, ebben az esetben a légzőképet működnek. Az orrcsont egy apró lemez, amely kiegészíti az orr csontképződését és a tejcsontot.

  A frontalumból növekszik és átjut a felső állkapocsba. A csontnak van saját párja, és alakja hajlított téglalap alakú lemezére hasonlít. Részeinek közepén egybeesnek az internazális varrás miatt. A felső hegy kissé megemelkedett, amikor az elülső területre mozog.

  Az orrcsont hátoldalán az emoid ideg ürege van. Az alsó részt a felső állkapocshoz a porc köti össze, amely egy élő ember orrát alkotja.

  Koponya alakzatok

  A koponya alakjának leírása:

  • a szokásos forma egy koponya mutató;
  • torony anomália - acrocephaly;
  • korai ízületi fúzió - craniostenosis.
   Kapcsolódó hozzászólások
  • A női mell szerkezetének anatómiája - miben áll az emlőmirigy
  • A medence környékének szerveinek felépítése nőkben és férfiakban: mi van benne és hogyan helyezkednek el a képen és a rajzokon
  • Arcizmok, azok funkciói, az arc szerkezete anatómiája

  Felső állkapocs

  Párosított arccsont az orron. Varrása a két első fog között kezdődik és az orr hídján végződik. A szilárd képződmény a levegőben található. A benne lévő sinusoknak köszönhetően részt vesz a légzésben. Az alsó rész tartalmazza a fogak felső sorát és a szájpadot.

  A kompozícióban 4 felület található:

  A szemcsatlakozók alatt, a felső sarokfolyamat mindkét oldalán a hármas idegek által áthatolt járatok vannak. Az oktatás a pályák kialakulásának része, nagy részét elfoglalja.

  Ezenkívül a kemény szájpad jelentős részét is lefoglalja, ahol átjut a sphenoid csontba. A sphenoid és a maxillary csont között, a pályákon a szem hasadék található. Az infraorbitális zónában a ferde állkapocs a zigomatikus képződménybe, az orrhídban - az elülső részbe kerül.

  Idegrendszer

  A cikk röviden ismerteti az emberi fej egyes területeinek idegrendszerét. A táblázatból részletesebb információkat talál. Összességében a fej 12 idegpárt tartalmaz, amelyek felelősek az érzésért, a könny és a nyál kiválasztásáért, a fej izmainak beidegzéséért stb..

  IdegRövid magyarázat
  SzaglószerviAz orr nyálkahártyáját érinti.
  VizuálisEzt egy millió (megközelítőleg) apró idegrosta képviseli, amelyek a retina idegseinek axonjai.
  szemmozgatóA szemgolyó mozgatásával jár.
  BlokkA szem idegi obstrukciójával foglalkozik.
  SzentháromságEz a legfontosabb ideg a fejünkön. A beidegzést hajtja végre:
  • bőr
  • szemgolyó;
  • kötőhártya;
  • dura mater;
  • orr nyálkahártya;
  • orális nyálkahártya;
  • a nyelv meghatározott területe;
  • fogak
  • gumi.
  EmberrablásRectus beidegződés.
  Arcbeidegzés:
  • minden arcizom;
  • a kettős hasi hátsó has;
  • sztiloid izom.
  Előcsarnok cochlearVezető vezető a belső fül és az agy között.
  glosszofaringálisBeavatkozás:
  • torok izmok;
  • garat nyálkahártya;
  • mandulák;
  • timpanikus üreg;
  • hallócső;
  • a nyelv ízszálai;
  • a parotid mirigy parasimpátikus szálai.
  VándorlásA legalacsonyabb a beidegzés területe. Beavatkozás:
  • a száj és a garat érzékenysége;
  • A száj és a garat motorikus képessége;
  • gége;
  • a nyelv gyökerében található ízlelőbimbók;
  • fülbőr.
  TovábbiA garat, gég, sternocleidomastoid és trapezius izmok motoros beidegzése.
  nyelvalattiEnnek az idegnek a jelenléte miatt mozgathatjuk a nyelvünket.

  Arccsont

  Egy pár kicsi csont, amely részt vesz a pálya kialakulásában, és ellátja a szem fenntartását és a nyomás elosztását az étel rágása közben. A zygomatikus csont az íves külső kiálló rész miatt az arc nagy részét képezi.

  Felső folyamata áthalad a homlokba, oldalirányban és az alsó állkapocs felé. Hátul megfelel az időbeli kialakulás zigomatikus folyamatának. A zigomatikus gumi felett átjáró van, a zigomatikus ideg áthalad rajta.

  A csontnak 3 felülete van:

  A koponya boltozatának törése

  A törések a következők:

  • nyisd ki;
  • zárva;
  • töredékes;
  • keresztül;
  • ofszettel;
  • nyomott.

  Általános szabály, hogy ezek a törések háztartási és utcai harcok eredményeként alakulnak ki, ipari sérülések, közlekedési balesetek, egy erős esés vagy a fejbe ütköző nehéz tárgyak eredményeként.

  A fenti törések az alábbiak szerint oszlanak meg:

  Az egyenes vonalakat a csontok sérülése jellemzi, különféle mértékű behajlásokkal.

  Közvetett - terjedjen a koponyán, és alakítson befelé egy eltérést.

  • vérképződés kialakulása;
  • nyitott seb megjelenése;
  • a koponya hajlítása;
  • eszméletvesztés;
  • kóma;
  • károsodott légzési funkció;
  • bénulás;
  • az idegrendszeri károsodások;
  • Amnesia retrográd.

  Az áldozat részleges vagy teljes tudatában lehet. Részleges tudatossággal mindent megért, de nem emlékszik a sérülést megelőző eseményekre. Ezt az állapotot retrográd amnesia-nak hívják. Emellett a beteg kómába eshet vagy sztuporba eshet. Nagyon súlyos esetekben a szellemi és mentális aktivitás súlyos rendellenességeit, a pulzus csökkenését és a pulzus lelassulását (bradycardia) figyelik meg..

  Gyakran intrakraniális sérülések esetén hematómákat figyelnek meg. Az ilyen betegek esetében a tudatos és tudattalan állapot változásai jellemzőek. Ezenkívül az áldozat órákban, napokban vagy hetekben is lehet ebben az állapotban..

  Ha a beteg vizsgálatakor bemélyedések figyelhetők meg, nyitott sebek repednek, akkor ilyen típusú károsodást lehet diagnosztizálni. Külső jelek hiányában, akkor a megfelelő diagnózishoz használja:

  • röntgen
  • számítógépes tomográf (CT);
  • mágneses rezonancia képalkotás (MRI).

  Alapos vizsgálat szükséges, ha a betegnél kóma alakul ki, valamint az agyi vérellátás súlyos rendellenességei esetén. Ebben az esetben az ember tudatában van, majd elveszíti. Megvizsgáljuk a tanulókat, meghatározzuk szélességüket és távolságunkat, és meghatározzuk fényre adott válaszukat. Ellenőrizzük, hogy a fogak harapása, a nyelv elhelyezkedése és a végtagok izmainak aktivitása megváltozott-e. A pulzus, a légzés és a vérnyomás ellenőrzésének szükségessége.

  Az eszméletvesztés bizonyos esetekben traumás sokk következménye, amelyet többszörös törések és nagy mennyiségű vérvesztés okozhat. Ebben az esetben az áldozatnak sürgős kórházi ápolásra van szüksége..

  Alsó állkapocs

  Páros, szabálytalan csontszerkezet, beleértve az állát és az alveoláris részt - az alsó fogsorot. Az alsó állkapocs fejét az ideiglenes csonthoz erősítik. Alakja három részből áll: a test és 2 ága. Az elülső rész két oldalán van, az alsó állkapocs munkájáért felelős inak áthaladása érdekében, a szárnyak alatt..

  Az ág a csúcsán két másik emelkedésre folyik - a condylar hegy és a korona, íves alakú bevágással összekötve, konkáv lesz az ágba. A hátsó oldalon az állkapocs horonnyal rendelkezik az állkapocs-csatlakozásokról és egy átjáró van az állkapocs belsejéhez..

  Fej területe

  Az egész fej feltételesen 13 területre van osztva. Vannak párosítva és pár nélkül is. És tehát hat közülük páratlan területekre vonatkozik.

  1. A fej elülső része (a figyelem erre a cikk következő részében összpontosít).
  2. Parietális (a részletesebb információt később felhívjuk a figyelmünkre).
  3. Occipital (a cikk külön részében tárgyaljuk részletesebben).
  4. Orr, amely teljes mértékben összhangban van az orrunk körvonalával.
  5. Orális, megegyezik a száj kontúrjával.
  6. Az áll, amelyet a szájtól elválasztanak az állati labális horony segítségével.

  Most folytassa a hét párosított terület felsorolásával. Ebbe beletartozik:

  1. Az orrból és a szájból a nasolabialis sulcus elválasztja a szájban lévő bukkális régiót.
  2. Parotid rágás (a parotid mirigy és a rágó reflexért felelős izmok kontúrjai).
  3. A fej ideiglenes területe (az időleges csontok skálájának körvonalai, a parietális régió alatt helyezkednek el).
  4. Orbital (szemhüvely kontúr).
  5. Infraorbital (a pálya alatt).
  6. Zigomatikus (az arccsontok kontúrja).
  7. Mastoid (ez a csont az auricle mögött található, amely mintha lefedi).

  Hyoid csont

  Egy kis, szilárd csont, amely a nyelv alatt helyezkedik el, és vezet a beszédkészülék rendszeréhez és az alsó állkapocs munkájához. Ez egy önálló rész, nem összeolvadt a többi csonttal, és az izületek és az izmok miatt a szövetekhez kapcsolódik. Az alsó állkapocs alatt helyezkedik el a gége oszlopának elején, elülső része ugyanabban a tengelyben van, mint a lápfej.

  Alakja patkóhoz hasonlít. A csontszerkezet egy főlemezből áll, hosszú és kis szarvával a jobb és a bal oldalon. A felső szarvkal a fő részét porcszövetek kötik össze, kicsik maga a csonttestből nőnek ki. Nagy szarv van csatolva a gége porcához.

  A hyoid csont mozgása a nyelvi izmok munkájának köszönhető, amely miatt a beszéd és az élelmiszer rágásakor megváltoztatja a helyzetét.

  A koponyafejlesztő rendszer, amint azt az evolúció ezen szakaszában ismerjük, lehetőséget adott az embernek, hogy hordozza a kommunikációban, az adatok tárolásában, az elemzésben és az egyéb olyan folyamatokban részt vevő fontos elemeket, amelyek csak a test egy részébe illeszkednek - a fejet..

  Az emberi koponya egyedi szerkezetű, ellentétben más emlősök koponyájának szerkezetével - csak egy racionális lényben az agy az arca felett helyezkedik el.

  Az Emberi Anatómia Intézet egy egész szakaszt szentelt a koponya szerkezetének tanulmányozására, amelyet kraniológiának hívtak, és amelyet az antropológiában széles körben használnak. A leírásos fénykép mutatja az emberi koponya jelenlegi fejlődését.

  Cikk tervezése: Mila Fridan

  Baba koponya

  Egy adott anatómának van egy gyermek koponya. Az életkorral a szerkezete megváltozik.

  Például csak egy született gyermek rendelkezik fontanellákkal - lazán zárt területekkel. A leginkább észrevehető az első és a hátsó. A nagy fontanel 12 hónaphoz közelebb, a kicsi pedig 1,5 hónapra zárul be.

  Ha a gyermeknek még a legkisebb eltérése is van az ezen időszakban elfogadott normától, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel.

  Milyen egyéb jellemzői vannak a gyermekek koponyájának? A koponyadobozban lévő gyermekek varrásai összekötő szövetek. Ennek köszönhetően a gyermek következmények nélkül mozog a szülési csatornán, és az agy fejlődésével együtt növekszik. A varratok mindössze 30 éves korukban teljesen megízlelnek. A gyermekek fejcsontok képesek megváltoztatni alakjukat. 13 évre nő, megáll, miközben a csontok többi része folytatja ezt a fiziológiai folyamatot.

  Rehabilitáció

  Felnőtt vagy gyermek koponyatörése esetén a kezelésen túl hosszú rehabilitációs időszakot is végeznek. A sérülések gyógyulási ideje alatt, valamint ezt követő legalább 6 hónapig a beteg tilos bármilyen fizikai tevékenységet végezni..

  A gyógyulási időszak alatt a betegeknek periodikusan viselnek Shants gallérot. Lehetőség van mágnes- és akupunktúra, masszázsok és elektroforézis ülésein is részt venni. Az áldozatnak ajánlott pszichológus és pszichiáter ülésein részt venni, és bizonyos esetekben órákra van szükség logopédiával..

  Hatások

  Bármely törés bizonyos következményekkel jár, a koponya talpának sérülése esetén közvetlen (közvetlenül a törés után vagy a közeljövőben azt követõen) és távoli (a sérülést követõen néhány hónapig vagy akár évig fordulhatnak elõ)..

  Közvetlen hatások:

  • Intrakraniális hematoma. Jelentéktelen természetű, önmagában feloldódhat, hatalmas mennyiségeket takarva el - műtéten is kezelhető.
  • Az agyszövet törése vagy károsodása. Ez a következmény a test különféle funkcióinak (látás, hallás, arckifejezések stb.) Megsértéséhez vezethet.
  • Mágikus oktatás. Mint fentebb említettük, a gennyes fertőzés komplex betegségek kialakulásához vezethet, ideértve a vértájt.

  Hosszútávú hatások

  Az ilyen következmények oka lehet az agyszövet szerkezetének hiányos helyreállítása vagy hegek kialakulása a csonttal, valamint a következők:

  • Epilepszia.
  • Bénulás.
  • Agyvelőgyulladása.
  • Magas vérnyomás.
  • Mentális zavarok

  Bessonova Elina Sergeevna, orvos, orvosi megfigyelő

  Összesen 8 ma

  (Átlagosan 173 szavazat: 5-ből 4,68)

  Kapcsolódó hozzászólások
  Törött lábujjak: jelek, orvosi taktika, megelőzés
  Tendonitis: tünetek és kezelés

  Az artériák

  Mint már említettük, a gerinc és nyaki artériák, amelyek párok formájában vannak jelen, részt vesznek az emberi fej táplálásában. A nyaki artéria alapja ennek a folyamatnak. Ez két részre oszlik:

  • külső (gazdagítja a fej külső részét);
  • belső (átjut a maga a koponya üregébe és az ágakba, biztosítva a vér áramlását a szembe és az agy más részeibe).

  Az izmok vérátáramlását a külső és a belső nyaki artéria végzi. Az agy táplálékának kb. 30% -át a gerinc artériák biztosítják. Basilar munkát végez:

  • koponya idegek;
  • belső fül;
  • medulla oblongata;
  • nyaki gerincvelő;
  • kisagy.

  Az agy vérellátása a személy állapotától függően változik. A mentális vagy pszichofiziológiai túlterhelés 50% -kal növeli ezt a mutatót.

  Egészségügyi ellátás

  A sürgősségi orvosi ellátás a következő:

  1. Bevezetésre kerülnek a diuretikumok, a szív- és érrendszer aktivitását normalizáló, valamint a jobb vérképződéshez hozzájáruló gyógyszerek.
  2. Légzési zavar esetén a betegnek oxigénmaszkot kapnak.
  3. A nyugtatók beadása izgatott betegtudat esetén..
  4. Szükség esetén és ellenjavallatok hiányában fájdalomcsillapítók is használhatók..

  A koponya talpjának törése gyermekeknél

  Mit kell figyelembe venni, ha gyermekének diagnosztizálták a koponya talp törését? Hatások. A csecsemő életmódja jelentősen megváltozhat, ezért a szülők minél inkább megkérdezik orvosát az ilyen károk súlyosságáról. Gyerekeknél gyakran sérülések fordulnak elő, ellentétben azzal az általános véleménygel, hogy a gyermek koponya erősebb, mint egy felnőtté. Az orvosok egyhangúlag azt mondják, hogy ez nem így van. A gyerekek maguk is nagyon mozgalmasak és figyelmetlenek. Időnként nehéz előre megjósolni a problémát. Lineáris törés, fragmentáció, bemélyedés, a koponya talpjának törése - gyermekeknél az ilyen sérülések az összes fejsérülés 70% -át teszik ki. A tünetek, a diagnózis és a kezelés nem különböznek a felnőttkori sérülésektől. Ilyen esetekben speciális csecsemőkészítményeket lehet javasolni az agyi vérkeringés javításához..

  Következmények és túlélés

  A csontok és az agyszövetek sérüléseinek következményei jelentősen befolyásolják az életminőséget. A koponyacsontok törése gyakran fogyatékosságot okoz. Szokásos megkülönböztetni a komplikációkat, amelyek közvetlenül a sérülés után és az idő múlásával fordulnak elő. A közvetlen szövődmények közé tartozik:

  • intrakraniális vérzés;
  • az agyszövet, az erek és az idegek károsodása;
  • fertőző folyamatok a koponyaüregben.

  Az agyszövet traumáját mindig az erek megrepedése kíséri. A nagy vérképződés nyomásukkal megzavarja az agyat. Az idegkárosodás hallásvesztést, látást, szagot és érzékenységet okoz. A fertőzés kialakulása a sebben hozzájárul a gyulladásos agyi betegségek megjelenéséhez. Az encephalitis, agyhártyagyulladás, agyi tályogok az ilyen sérülések súlyos szövődményei..


  A koponya lineáris törése veszélyes hosszú távú következményekkel jár. Az ilyen típusú törés gyakran gyermekeknél fordul elő, és a koponya sérüléseinek több mint kétharmadát okozza. A hosszú távú következmények kategóriája:

  • encephalopathia;
  • epilepsziás rohamok;
  • parézis és bénulás;
  • agyi magas vérnyomás.

  Az ilyen szövődmények oka a hegszövet kialakulása, a sérült idegek regenerációjának megsértése. A magas vérnyomás rosszindulatú kimenetele strokehoz vezet. Idővel megjelennek a személyiség változásai..

  A komplikált töréseket rendkívül súlyos állapot és kiszámíthatatlan következmények jellemzik. A halálos kimenetel a kezelés és a rehabilitáció bármely szakaszában lehetséges. Az ilyen sérülések rehabilitációs kezelése évekig tart. Egyes betegek nem térhetnek vissza a teljes élethez.

  Elsősegélynyújtás a sérülteknek

  A koponya talpjának törésével kapcsolatos elsősegély a koponya előtti szakaszban van. Az áldozatnak mentőt kell hívnia. A jövőben következetesen olyan tevékenységeket folytatnak, amelyek magukban foglalják:

  • Fektesse a beteget a hátára. Gondoskodni kell arról, hogy a fej a testtel egy szintben legyen. Az emberi tudat elvesztése esetén minden oldalra be kell kapcsolni. Ez a helyzet elkerüli a hányás által okozott lehetséges aspirációt. A henger alakú ruházatot a test alá helyezik.
  • A fej és a végtagok rögzítése improvizált anyag segítségével. A beteg az alsó és a felső végtagot kötszerekkel vagy övekkel rögzítheti. Ennek oka a görcsös szindróma magas kockázata..
  • A seb kezelése fertőtlenítő oldattal, valamint aszeptikus kötszer felvitele steril kötszerekből.
  • Fogsor, ékszer és szemüveg eltávolítása, amely kényelmetlenséget okozhat az újraélesztés során.
  • Ingyenes hozzáférés biztosítása a levegőhöz. Ehhez bontsa le a ruházatot és nyissa ki a szobában az ablakokat.
  • Anesztézia légúti rendellenességek jeleinek hiányában. Ha a nyelési funkció sérülés után megmarad, akkor fájdalomcsillapító hatás szájon át történő beadása megengedett. Injektálható formák megengedettek.
  • Jég vagy bármilyen hidegforrás alkalmazása az ödéma súlyosságának megszüntetésére.

  A koponya talpjának törése esetén a sürgősségi ellátás a károsodott szív- és érrendszer és a légzőfunkció jeleivel együtt magában foglalja az újraélesztést. Ide tartozik a közvetett szívmasszázs mechanikus szellőzéssel..

  Varya és három művelet

  A Jaroszlavlból származó Elena tizenegy gyermek anyja, Varia a nyolcadik lánya. Amikor Varyukha született, az orvosok azt mondták a szüleinek, hogy legfeljebb hat hónapig fog élni. És úgy él, mint egy növény. Kisfejűség. Súlyos agyi patológia. A szülők nem tudták elfogadni ezt a tesztet, és elutasították.

  Három hónappal később Lena és Vadim Burov látta Varya fotóját a szövetségi bázisban. „Fogvatartásban azt mondták nekünk, hogy őrültek vagyunk. Abban az időben három testvérem mellett négy örökbefogadottunk volt. A negyven perces újraválasztás felkérte a férjem és én, hogy megpróbáljuk megérteni a motívumokat. Végül engedtük, hogy felvegyük Variát. Senki sem hitt benne. Senki sem hitte, hogy meg tudjuk birkózni.

  Többet mondok. Amikor megérkeztünk az árvaházhoz, és nem a fotón, hanem az igazban láttam, féltem. Meg fogunk birkózni??

  Varyusha háromszög alakú feje volt. Maga - nagyon erős feszültség alatt - nem engedte meg magának, hogy megöleljék vagy megnyomják. Megkötve, előtte tollak, szemét kinyújtva, féltem, mint egy farkas kölyke.

  "Folyamatos ilyen: magas hangon, nem mosolyog, nem hangzik sértő módon. Nincs érzelem, nincs semmi" - mondta a munkatársak. Nos, azt gondoljuk, kitaláljuk... Ismerkedésünk második napján már szájon át mosolygott ránk, leejtette a kezét, mintha rájött volna, hogy mi magunkkal vesszük. Otthon másfél hét elteltével aggódni kezdett... Megkezdődött a fejlesztés.

  9 hónap elteltével Varina képei, az „Élet útja” és a „Szüksége van rád” jótékonysági alapítványoknak köszönhetően, Moszkvában, Y. E. Veltishchev Akadémikus Tudományos Kutató Klinikai Gyermekgyógyászati ​​Intézetben érkeztek. Az intézetből felhívtak minket a következő szavakkal: „Megnéztük a képeidet. A Varya súlyos craniostenosisban szenved. Sürgősen műtétre kell menni, az agy összetört ".

  Az első műtétet Dmitrij Jurijevics Zinenko felé indítottuk. Kiderült, hogy a mikrocephaly ellenére Varin agya tovább növekedett. Még mindig növekszik. És a koponyán a varratok túl vannak benne az idő előtt. A craniostenosis megerősítést nyert. Ez az ő megjelenése, amelyben a sagittális varrás túlnő. Scafocephaly.

  Vare bemetszett a homlokától a fej hátuljáig, és mesterséges fontanelt készített. Egy nappal később felállt, és megtette az első lépéseket. Támogatás nélkül. Az agy táplálékot kapott - és hatalmas ugrás történt a fejlődésben. Mászni kezdett ugyanabban a helyen, a kórteremben. Az összes alkalmazott összegyűlt, hogy megnézze ezt a csodát. Kezdj kalandozni.

  De három hónap telt el, és a homlokán kölyök képződött. Mint egy kagyló kagyló. Ismét Veltishchev nevű intézetbe mentünk, CT-t végeztünk, ez trigonocephalynak bizonyult. Egy másik metopikus, olvasztott.

  A helyzet rosszabbodni kezdett. Varya állandóan állt, fejét a párna felé nyugtatva, csak magzati helyzetben aludt. Éjjel állandóan sírt. Nyilvánvaló volt, hogy a feje nagyon aggódik. Tehát az agy megnőtt.

  Néhány hónappal később második műtétet hajtottak végre. Vágás fülről fülre. Mint később elmondta Dmitrij Jurijevics Zinenko, aki ismét Vare műtéten ment keresztül, az agy a műtét alatt szó szerint kiegyenesedt a szemével..

  Varya elkezdett hangosan aludni, megtanulta rövid szavakkal beszélni. Nyilvánvaló volt, hogy jobban érezte magát. A jóslatok és a mikrocephalia ellenére fejét tovább növeli. A születés pillanatától a mai napig Varina feje 13 cm-rel nőtt, ami nagyon jó eredmény. Egészséges gyerekben a fej 10 cm-rel nő az első életévben, de valamilyen oknál fogva a csontok nem engedik megnövekedni az agynak, gyorsan növekednek. Ennek valószínűleg van genetikai oka...

  Másfél év után Varya újra romolni kezdett. Lassú lett, nem volt hajlandó enni... CT-vizsgálatot végeztek, elküldték a Veltishchev Intézetbe, és megkapták a választ: „Az agy meg van szorítva. Működésre lesz szükség ”.

  Harmadik alkalommal Dmitrij Zinenko újra működött. Azt mondta: „Ha nem utoljára operáltam volna rajta, nem hinném volna...” Meg kell mondanom, hogy Dmitrij Jurjevics az egyetlen orvos, aki nem utasította el nekünk. Csak Varka-t ment. Mindig. Minden ismert klinikát megtagadtunk. Az agy növekszik, és senki sem hiszi, hogy növekszik.

  Egy hónappal a műtét után Varya ismét ugrást ért el a fejlődésben - sok szót mondani kezdett egyszerre. Az agy táplálékot kap - oxigént, és a gyermek fejlődik. Most óvodába megy. Ebben a pillanatban természetesen késik a fejlődése. De ha emlékeztet arra, hogy hat hónapot kényszerített életre...

  Nagyon mobil, szereti táncolni, köszönet szól mindenkinek és „viszlát!”, és legnevettettebb szava a „pomikaka”. Ez paradicsomot jelent. Imádja a következő örökbefogadott lányunkat, Sonechkát, cerebrális bénulással. Kár, és mindig adj neki tollat, hogy segítsen.

  Természetesen néha álmatlan éjszakák is vannak. Néha Variát kínzó fejfájás okozza. És ha semmi nem bántja őt, akkor csak felébreszt engem és a férjét: „Apu! Mama!" - és elégedett, és mellette lefekszik. Biztos vagyok abban, hogy minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani a betegség megbirkózására és a lábának emelésére. Nem adhatja fel a gyermeket. Egyáltalán nem ".

  Ha orvosi segítségre vagy konzultációra van szüksége, itt benyújthatja a távkonzultációra és a speciális kórházakba történő kórházi ápolás iránti kérelmet.

  Töltse le a feljegyzés, amely sok hasznos információt tartalmaz: orvosok elérhetőségei, információk a kezelésről, ápolásról és rehabilitációról.

  Konzervatív megközelítés

  A fő javallat enyhe vagy közepes súlyos sérülés, a cerebrospinális folyadékot és az orrvérzés jeleit műtét nélkül el kell távolítani. A betegnek szigorú ágyban pihenést kell tartani, a fejnek kissé a törzs fölött kell lennie, ezáltal csökkentve a kiválasztott cerebrospinális folyadék mennyiségét..

  Lyuk - a koponya csatornái

  A koponya keresztmetszetében lyukak láthatók, amelyek nagyszámú csatornát képviselnek, amelyek áthaladnak a koponya csonján. Ezeken a csatornákon keresztül a vörös ér és a 24 koponya ideg (mindegyik 12) behatol az intrakraniális üregbe, és kilép onnan..

  Más kisebb csatornák összekapcsolják a külső koponya ereket a belső vezérekkel. Konjunktív vagy szilárd ereknek hívják őket. Az ilyen csatornák miatt a koponyából származó fertőzés bejuthat a bőr belsejébe, és súlyos gyulladásgá alakulhat..

  A legfontosabb koponya lyukak a következők:

  egy nagy nyílás köti össze a gerincvelőt a csomagtartóval; szakadt lyuk az ideiglenes csont kő része és az ék alakú csont között; a másik lyuk, amelyen áthalad a háromszög ideg felsõ ág; éles lyuk lehetővé teszi az agyi membrán medián artériájának behatolását a koponya üregébe; egy integrált lyuk - a hetedik koponya ideg csatornája; fényes lyuk, hozzáférést biztosítva a szigmoidhoz és az alsó kő sinusokhoz; az álmos artériák csatornája, amelyen keresztül az artériák és az idegi idegek párosulnak vele.

  Az ábra a középső koponya fossa bal oldalát mutatja (a koponyaüreg alján lévő három horony egyike); Négy lyuk szintén jól látható: (1) nyitott lyuk, (2) egyéb lyuk, (3) szakadt lyuk, (4) nagy hátsó lyuk.

  Izom

  Ha nagyon röviden beszélünk, akkor a fejünk minden izma több csoportra osztható:

  • rágás;
  • utánzó;
  • koponya boltozat;
  • érzékszervek;
  • felső emésztőrendszer.

  A végrehajtott funkciók neve alapján kitalálhatók. A rágás például lehetővé teszi az étel rágását, de az arckifejezések felelősek egy ember arckifejezéséért és így tovább.

  Nagyon fontos tudni, hogy abszolút minden izom részt vesz a beszédben, függetlenül a céljától.

  Más akaratlanul

  A koponya deformációra vonatkozó első írásos utalások az ősi szerzőkben találhatók. A V - IV. Században. időszámításunk előtt e. Hippokratész a „Levegő, víz és talaj” szövegében a hosszú fejű vagy makrocephalous embereket írta le a Fekete-tenger keleti partján. A felfelé nyújtott fejek az elithez való tartozás jeleit jelentették. A szövegből azonban világossá válik, hogy a makrocephalok önként eltorzították gyermekeik koponyáját.

  „A legnemesebbnek tartják a leghosszabb fejeket.... mihelyt egy gyermek születik, miközben a csontok lágyak, a meg nem kezelt fejét kezével kiegyenesítik, és kötszerekkel és más alkalmas eszközökkel kényszerítik annak növekedését, amelynek eredményeként a fej gömb alakja romlik, és hossza növekszik. ".

  A modern szülők azonban gyakran veleszületett, véletlenszerű koponya-alakváltozással néznek szembe. És ő, sajnos, nem teszi gyermekeikévé az elithez való tartozás jeleit, inkább az ellenkezőjét...

  A "craniostenosis" szó a görög nyelvből származik. cranio - „koponya” és stenosis - „csontok összeolvadása”. Az orosz idegsebészek szövetsége elismerte, hogy a craniosynostosis (vagy craniostenosis) egy „betegség, melyet koponyavarratok veleszületett hiánya vagy korai bezárása jelent meg. A korai szintetózis a koponya varratok területén korlátozza a koponya növekedését a zárt varratok területén, ami agy-agyi egyensúlyhiány kialakulásához vezet. A cranio-cerebrális egyensúlyhiány klinikai megnyilvánulása intrakraniális hipertóniás szindróma ”.

  Az emberi fej anatómiáját tekintve nehéz elkerülni egy nagyon fontos témát - a test ezen részének vénás szerkezetét. Először is, mi a vénás sinus. Ezek nagy vénák, amelyek a következő részekből gyűjtik a vért:

  • koponya csontok;
  • a fej izmai;
  • agyhártya;
  • agy;
  • szemgolyó;
  • belső fül.

  Találkozhat a másik nevükkel is, nevezetesen - vénás gyűjtők, amelyek az agy bélése lapjai között helyezkednek el. A koponyát elhagyva átjutnak a nyaki artéria közelében futó derékvénába. Megkülönböztetheti a külső juguláris vénát is, amely kissé kisebb és a bőr alatti szövetben található. Itt gyűjtik a vért:

  Általánosságban elmondható, hogy a fentiek mindegyikét a fej és az arc felszíni formációinak nevezik.

  Kezelés


  A koponya sérüléseiben szenvedő áldozatokat a kórházak idegsebészeti osztályai kezelik. A koponyacsontok törései, apró repedések konzervatív terápiát eredményeznek. Az ilyen kezelés célja az agyödéma csökkentése, az agyi véráramlás normalizálása, az anyagcsere- és energiatakarékos folyamatok helyreállítása. A kezelés során intézkedéseket hoznak a gennyes szövődmények kiküszöbölésére és megelőzésére.

  Az agy koponyás boltozat-töréseinek, rázkódásainak és zúzódásainak kezelése bizonyos esetekben nem igényel műtéti beavatkozást. Hasonló sérülésekkel járó betegeket sebész, szemész, otolaringológus és neurológus konzultál. A kezelés hatékonysága az általános erőfeszítésektől, a beteg egészségi állapotától és az összes manipuláció elvégzésétől függ.

  Sebészet

  Súlyos koponya sérülések és életveszélyes szövődmények a műtét indikációi. A beavatkozás szükségessége a következő esetekben merül fel:

  • depressziós multi-fragmentált törések;
  • agyi kompresszió;
  • a cerebrospinális folyadék lejárásának megállításának lehetetlensége;
  • gennyes komplikációk megjelenése;
  • látó- és arcideg károsodása;
  • intrakraniális hematómák kialakulása.

  A koponya boltozat törései, amelyeket vérzések kialakulása, vérzés vagy depressziós csontdarabok jelenléte komplikáltak, műtéti kezelésben részesülnek. A műtét módja és az érzéstelenítés megválasztása a sérülés súlyosságától, helyétől és méretétől függ. A műtét során behúzott fragmenseket, idegen testeket távolítanak el, egy subdural teret megvizsgálnak a hematómák azonosításához és kiküszöböléséhez. Az intrakraniális vérzés kiküszöbölése után az üreget megtisztítják és eltávolítják a vérzés forrását.

  A zárt típusú sérüléseknél fellépő záródugók veszélyesek az ödéma növekedésével. Ilyen esetekben kraniotómiát végeznek. Ha a műtét kimenetele kedvező, csontsérülés történik.

  Konzervatív kezelés

  Az ilyen terápiás módszer pozitív eredményt ad enyhe és mérsékelt szeptikus zúzódással. A koponya boltozat törése szövődmények nélkül jól alkalmazható konzervatív kezelésre. A kórházi tartózkodás alatt a betegnek be kell tartania az ágy pihenést. Az ágy fejét megemelik annak érdekében, hogy csökkentsék a cerebrospinális folyadék elosztását.


  A gyógyszeres kezelés célja a test folyadéktartalmának csökkentése. Ebből a célból diuretikumokat írnak elő. A dehidrációs terápiát lumbal punkciók biztosítják, amelyek gyakoriságát a kezelő orvos határozza meg.

  Megfelelő figyelmet fordítanak a gennyes szövődmények megelőzésére a kezelés első napjától kezdve. Az orrölő, a szájüreg és a fülcsatornák szennyvízkezelését rendszeresen elvégzik. Antibakteriális szereket használnak. Amikor a koponyaüreg megfertőződött, az antibiotikumokat endolumbálisan kell beadni. A kezelés stacionárius szakaszának befejezése után a betegek több hónapig korlátozódnak a fizikai aktivitásra.

  Melyik orvoshoz kell fordulnom

  Nem szabad figyelmen kívül hagyni a súlyos fejsérülést, mivel a szövődmények, beleértve a késleltetett tüneteket is veszélyesek. Tekintettel a probléma súlyosságára, a koponya sérüléssel szenvedő betegeket neurológusok, traumatológusok és neurológusok felügyelete alatt kezelik. Törések elmozdulás nélkül, a koponyatörések intracavitáris hematómák hiányában nem igényelnek hosszú távú rehabilitációt. A betegek végül visszatérnek szokásos életmódjukhoz..

  A törések utáni szövődményekkel küzdő betegek komplex kezelést igényelnek. Ez a gyógyulási időszak alapelve, tehát egy rehabilitációs központban kell megtörténnie..

  A koponya boltozatának csonttörése mindig súlyos következményekkel jár, és a gyógyulási idő hosszú. Több szakterület orvosa egyszerre dolgozik a betegekkel. Sok szempontból a pozitív eredmény maga az áldozattól függ. Az orvostudomány modern fejlettségi szintje és az orvosok megfelelő képesítése növeli a gyógyulás esélyét.

  Előrejelzés

  Kisebb sérülések, a csontdarabok elmozdulásának és a fertőző folyamat hiánya esetén az áldozat élet- és egészségi előrejelzése viszonylag kedvező. A meningitis vagy a meningoencephalitis kialakulásával növekszik a fennmaradó jelenségek - konvulzív szindróma, krónikus fejfájás, artériás hipertónia - kialakulásának kockázata.

  Ha hematómák károsodás után alakulnak ki, akkor a sérülés utáni hosszú távú nemkívánatos következmények megnyilvánulása lehetséges - neurózis, mentális rendellenességek, cerebroasthenikus szindróma.

  A koponya találatának legsúlyosabb törése a beteg számára végzetesen végződik.

  Szag hibák

  A szájban repedés akkor jelentkezik, amikor a kialakuló szájréteg struktúrák nem szűnnek meg a szülés után. Egyesíti a száj- és az orrüregeket. Ha a rés eléri a felső állkapocsot, akkor a "hasadék" egyértelműen megjelenik a felső ajakon. Egy ilyen hibát a műtéti beavatkozás követ el. A keskeny szájpad és fogak egymás fölé szoruló gyermekei az állkapocsra szorosan illeszkednek, kissé javítva, ami javítja az általános magasságot..

  Néhány hónap elteltével egyetlen varratot hagynak helyet teremteni az új csontszövet növekedéséhez és szabad helyet engedjenek a normális növekedéshez..

  A sérülés helyreállítása

  A koponya törése után minden betegnél rehabilitációs intézkedéseket írnak elő. A kezelési tervet a kezelő orvos egyénileg, a betegség súlyosságától függően választja ki.

  Enyhe, komplikálatlan törés után szükséges:

  • Kövesse az ajánlásokat, valamint vegyen be orvosa által felírt gyógyszereket.
  • Korlátozza a fizikai aktivitást.
  • További vizsgálatokat végezzen keskeny szakemberekkel a hosszú távú következmények kiküszöbölése érdekében.

  Ha a koponya talpjának törése a szövődmények kialakulásával jár, akkor a rehabilitáció hosszú időt vehet igénybe. A test helyreállításának fő tevékenységei a következők:

  • A fizikai aktivitás korlátozása, a nehéz emelés és a hosszan tartó túlfeszültség kivételével.
  • Táplálkozási korrekció. A betegnek időre van szüksége a gyógyuláshoz, ehhez elegendő mennyiségű fehérje, vitamin és ásványi anyag hozzáadásával megváltoztatja az étrendet. A nyelési funkció megsértése esetén egy szondát telepítenek, amelyen keresztül áramot szolgáltatnak. Az ételt főtt vagy sült formában készítik, majd alaposan összetörik.
  • Fizioterápiás gyakorlatok és masszázs. Hosszú ideig tartó immobilizálás, valamint a beidegzés megsértése után a torna vagy a masszázs csökkentheti a torlódások súlyosságát. A vérkeringés javítása a trofikus rendellenességek megelőzésére irányul.
  • A kognitív károsodás helyreállítása. Sérült beszéd, figyelem és memória esetén a betegnek ajánlott, hogy órákat vegyen le logopédussal.
  • Pszichoterapeuta vagy pszichológus konzultáció mentális rendellenességekkel rendelkezők számára. A súlyos jogsértések magukban foglalják az áldozat kórházi ápolását az azt követő megfigyeléssel.
  • Gyakorlatok a szimulátorokon, valamint az izomerő és a koordináció helyreállítására szolgáló eljárások.

  A gyógyszeres kezelést a fennmaradó kóros tünetek figyelembevételével választják meg. A beteget általában vérnyomáscsökkentő és görcsoldó kezelésben részesítik. A neuronok munkájának helyreállítása céljából nootropikumokat vagy B-vitaminokat használnak..

  A fekvő helyzetben lévő betegek esetében óvatosan kell megelőzni a trópuszavarokat, a kontraktúrákat és a trombembolikus komplikációkat. Kiválasztották egy ágyat, melyen egy decubitus-mentes matrac és egy teljes kiegyensúlyozott étrend szerepel.

  Mi a teendő az orvosok érkezése előtt??

  Minden traumás agyi sérülés esetén kötelező az orvosi intézménybe történő látogatás. Ha az áldozat tudatában van, akkor a hátára helyezik, mielőtt a mentő megérkezik. A hideg a sérülés helyére tehető. Bonyolult helyzetekben, amikor a beteg nem reagál a külső ingerekre, óvatosan az oldalára kell fektetni, és lágy improvizált tárgyakkal kell felszerelni. Ezenkívül valami puha, például ruhával vagy párnával rögzítenie kell a fejét, hogy az áldozat ne fulladjon el a saját hányásán. Ezenkívül megakadályozza a nyelv süllyedését. A lehető leghamarabb mentőt kell hívnia, mondván, hogy a személy súlyos állapotban van. Az orvosok érkezése előtt semmi több nem ajánlott. Szigorúan tilos az áldozat fejét érezni.

  Töréskezelés

  A koponya ívének vagy alaprészének törése sürgősségi orvosi ellátást igényel. A beteg sürgős kórházi ápolást igényel az intenzív osztályon vagy az intenzív osztályon. Szigorú ágy pihenésre van szükség az életfunkciók folyamatos ellenőrzésével. Ha a bőr integritása megsérül, a seb felületére szalvétát kell felvinni, és antiszeptikus oldatban megnedvesítik..

  A legtöbb esetben a terápia összetett kezelést foglal magában, gyógyszerek felírásával és műtéti beavatkozással..

  Sebészeti

  A sebészeti kezelés indikációi a következők:

  • Sejtes és depressziós törések a parabasa régióban, a légutak károsodásával.
  • Epidurális hematómák.
  • A cavernous sinus arterió-vénás aneurizma.
  • A hátsó koponyaüreg epidurális vérzései, az elülső csont törésével.
  • Akut cerebelláris ödéma.
  • Tartós rhinorrhoea.

  A műtéti beavatkozás a létfontosságú szakaszok dekompressziójában, a vérrögök eltávolításában, a hematómát képező vérrögök eltávolításában, valamint a sérült csontszövet és a végtag integritásának helyreállításában a fragmensek eltávolításával történik. A kóros tünetek fokozódásával a beavatkozás után sürgősségi beavatkozásra kerül sor.

  A rehabilitációs szakaszban sebészeti kezeléseket is végeznek a dekompresszió vagy a cicatricialis változások által okozott hosszú távú hatások súlyosságának csökkentése érdekében..

  Konzervatív kezelés

  A konzervatív terápia kinevezésének fő irányai a következők:

  • Az ödémás szindróma kialakulásának megelőzése. Az ödéma növekedésének megelőzése érdekében diuretikumok és glükokortikoidok is felírhatók. Bevezetésüket a sérülést követően a lehető leghamarabb elvégzik. A gyógyszerekkel egyidejűleg a tüdő mesterséges szellőztetését írják elő normo- vagy hiperventilációs módban. Ez normalizálja a gázcserét és biztosítja a megfelelő vénás kiáramlást. A törés területére jég vagy bármilyen hideg tárgy kerül, amely csökkenti a vér áramlását a sérülés helyére..
  • A fertőző szövődmények megelőzése. Az elsősegély nyújtásának szakaszában a beteg széles spektrumú antibiotikumokat kap. Elpusztítják a sebbe jutó mikroorganizmusokat. A gyulladásos reakció tünetei esetén az érzékenység figyelembevételével antibiotikumokat írnak fel. A kezelés átlagos időtartama 7-10 nap.
  • Vérzéses szindróma megelőzése. Vérzés jelei esetén a vérzés megállítására irányuló kezelést írnak elő. Ehhez kalcium-klorid, vicasol, proteáz inhibitorok, valamint aszkorbinsav használható. A súlyos szubachnoid vérzés egy ágyéki punkció kinevezését követi, amelyet agyi gerincvelő folyadék ürítése követ.

  Ezenkívül konzervatív terápiaként fel lehet tüntetni azokat a gyógyszereket is, amelyek célja az idegrendszeri anyagcsere folyamatainak javítása, valamint funkcionális képességeik növelése.

  Károsodás-fejlesztési mechanizmus

  A koponya talpjának törése következtében az agy membránja megreped, és ennek eredményeként üzenet jelenik meg a külső környezettel. A koponya sértetlensége megsérül, a megbízható védelem elveszik. Ez az egyik olyan tényező, amely hozzájárul a mikrobák behatolásához a koponyába. A mikrobák a testre ártalmas fertőzéseket okoznak.

  Az elülső koponyalemez törése esetén vérzés lép fel a periorbitális szövetben (szemüveg tünete), orrvérzésben. Ha az ethmoid lemez sérült, a cerebrospinális folyadék (cerebrospinalis folyadék) kiszivároghat az orrvezetéken. A szag, az okulomotor vagy a látási funkció esetleges megsértése.

  A koponyatörés tünetei

  Erőteljes fejfájás után zúzódás, csontkárosodás, a koponya talpjának törése fordulhat elő. A tünetek közvetlenül függnek a sérülés formájától és súlyosságától. Vannak azonban olyan megnyilvánulások, amelyek alapján a koponya talpjának törése gyanítható:

  • hányás
  • fényes zúzódások a szem alatt;
  • a tanulók nem reagálnak az ingerekre, vagy eltérő méretűek;
  • túlzott mozgás vagy teljes bénulás;
  • homályos tekintet;
  • nagyon súlyos fejfájás.

  Vannak olyan jelek, amelyek jellemzőek egy bizonyos típusú károsodásra:

  • A koponya talpjának törése - általában a látási rendszert és a szaglást érinti. Az agy kapcsolódik az orr- és szemcsatornához, amely után különféle fertőzések jutnak be az oda, amelyek veszélyes betegségeket okoznak. Ha az ilyen típusú törés szintén fragmentált, akkor fennáll az artériák károsodásának veszélye, ami vérzésekhez és hematómákhoz vezet.
  • Ha megsértik a hátsó koponyacsontot, véraláfutást észlelnek a fül területén. Az arc és a fül idegei megsérültek. A nyelv vagy a gége esetleges bénulása. Különösen súlyos esetekben a belső szervek károsodnak..
  • A középső koponya fossa törése esetén a fülvérzés gyakori tünet. Van a dobhártya törése. Zúzódások léphetnek fel a templom vagy a fül területén. Ez a sérülés a koponyatörés leggyakoribb típusára vonatkozik..
  • Az elülső fossa károsodásának tünetei az orrvérzés vagy a cerebrospinális folyadék ürítése. Ezen túlmenően az ilyen traumát a szem környékén véraláfutások jelentik..

  Hogyan néz ki a koponya egyenes, depressziós, fragmentációja és törése? A képek teljes mértékben igazolják egy ilyen veszélyes állapot súlyosságát.

  Keringési rendszer

  A fej anatómiáját tanulmányozva nem hagyhatjuk figyelmen kívül olyan összetett, de nagyon fontos témát, mint a keringési rendszer. Ő az, aki biztosítja a fej vérkeringését, amelynek köszönhetően az ember élhet (enni, lélegezni, inni, szocializálódni és így tovább).

  A fejünk, vagy inkább az agyunk munkájához sok energiára van szükség, amely állandó véráramot igényel. Már elmondták, hogy agyunk még nyugalomban is a teljes vérmennyiség tizenöt százalékát és az oxigén huszonöt százalékát fogyasztja, amelyet légzéskor kapunk.

  Milyen artériák táplálják az agyunkat? Főleg:

  A koponya csontjaiból, az izmokból, az agyból és így tovább kiáramlásnak is meg kell történnie. Ennek oka a vénák jelenléte:

  • belső derékszögű;
  • külső derékszögű.

  A károsodás okai

  A koponya alapjának károsítása érdekében a sérülésnek nagy energiájúnak kell lennie. Hasonló tényező:

  • közlekedési baleset;
  • esés magasságból;
  • ütni egy kemény tárgyat a fejére vagy az arc területére;
  • dörzsölés közben egy kőre dugta a fejét.

  Sérülés után a koponyacsontok törése az egyéb csontok és szervek károsodásával jár. A csontok szilárdsága ellenére a koponyán vannak olyan gyenge pontok, amelyek megsérülhetnek. A fej ezen részének anatómiája segít megérteni a tüneteket..

  Diagnostics

  Törésekkel és fejsérüléssel járó betegek diagnosztikai vizsgálatainak komplexe mentén történik, amely a következőket foglalja magában:

  • panaszok gyűjtése és elemzése;
  • több szakember általi kötelező ellenőrzés;
  • műszeres diagnosztikai módszerek;
  • laboratóriumi kutatások.

  A koponya talpjának törése megköveteli a sérülés mechanizmusának tisztázását, annak súlyosságának meghatározását. A beteg vagy hozzátartozóinak felmérése, a károsodott tudat típusa, fokális tünetek jelenléte, vizsgálati adatok lehetővé teszik a sérülés súlyosságának megítélését és a kezelési taktika kiválasztását..

  A traumás agyszövetet intrakraniális vérzés kíséri, amelynek diagnosztizálásában az ágyéki punkció fontos szerepet játszik. A cerebrospinalis folyadék elemzését több paraméter segítségével értékelik. Súlyos sérülések esetén az áldozatok röntgenfelvételt és kontraszt angiográfiát kapnak az agyi erekről. Ez tisztázza a törés helyét, a morfológiai szerkezetet, meghatározza a hematoma jelenlétét.

  Számítógépes tomográfia segítségével határozza meg:

  • intrakraniális hematómák;
  • törések
  • a lézió lokalizációja;
  • az agy kompressziós foka;
  • ödéma jelenléte;
  • a menin károsodása.

  A komputertomográfia a választott módszer a koponya alapja törésének pontos diagnosztizálására. A súlyos sérüléseket gyakran sokk kialakulása kíséri, amely akadályt jelent az instrumentális kutatásban. Ilyen esetekben csak a klinikai kép marad diagnosztikai kritérium, és miután az állapot stabilizálódását további diagnosztikai módszerek megerősítik.

  A leggyakoribb fejsérülések

  Fej sérülés esetén az ilyen típusú jogsértések fordulnak elő:

  • a fej felületének károsodása;
  • sérülés;
  • koponya törése.

  Nincsenek olyan specifikus tünetek, amelyek megkülönböztetik a sérült fejet a töréstől. A sérülés jellegét önmagában nem lehet diagnosztizálni. Ha még a fej károsodását gyanítja, akkor feltétlenül menjen kórházba. Van olyan traumás agyi sérülés, amely kezdetben tünetmentes, és utána visszafordíthatatlan következményekkel jár, akár halálos is.